Arukate linnade hooneid saab hallata kõikjalt

Kasvavad linnad koosnevad tuhandetest üksikutest hoonetest, alates elektrijaamadest kuni kontorite, kodude ja kauplusteni. Ka praegu on enamik hooneid individuaalselt hallatavad; see tähendab, et hooldustöid tehakse eelnevalt kindlaks määratud külastuste ajakava alusel (olenemata sellest, kas seadmed vajavad hooldust ettenähtud külastuse ajal või mitte) ja tehnik saabub iga kord, kui häire käivitub. Ühendades ehitustehnoloogiad kaugkeskusega, kus süsteemieksperdid saavad hoonet jälgida, saame hooneid tõhusamalt hallata. See vähendab käitamis- ja hoolduskulusid, tagades samal ajal suurepärased tingimused.

Kolm võimalust, kuidas hoone tulemuslikkust kaugteenuste abil parandada:

 
Parem heaolu

Parem heaolu

Tehnosüsteemide vead või kõrvalekalded saab avastada ja parandada kaugkeskuses enne, kui elanikud kannatavad (nt) halva siseõhu kvaliteedi või temperatuurikõikumiste all.

Vähendada heitkoguseid

Vähendada heitkoguseid

Hooned moodustavad kuni 40% meie kogu CO2-heitest. Tehisintellekti abil toimuv analüüs ja energiaekspertide reaalajas toimuv seire aitavad optimeerida nii tõhusust kui ka energiatootmist ja -ladustamist.

Kulutõhusus

Kulutõhususe suurendamine

Kulukaid hoolduskülastusi saab vähendada, kui kontrollida häireid kaugkeskusest ja saata spetsialist kohale ainult siis, kui see on vajalik.

 

Kaugteenused ennetava hoolduse raames

82% seadmete riketest on juhuslikud ja 20-40% hoolduskäikudest on plaanivälised, seega vajame lahendust, mis koos ennetava hooldusega parandab hoone toimivust.

Kui hoone on ühendatud kaugkeskusega, kogutakse selle andmed ja võrreldakse neid tuhandete hoonetega. Automaatsed häiresignaalid annavad märku kõrvalekalletest ja tehnoloogiaeksperdid jälgivad andmeid, et lahendada kõik kõrvalekalded. Kaugkeskuse aruka reageerimise kombineerimine arukate süsteemide ennetava hooldusega on osa heast varahaldusest ja aitab vähendada elutsükli kulusid.

Palais quartier Frankfurt
 

Peamised eelised

Kiirem reageerimisaeg tähendab, et enamik intsidente saab kohe nende ilmnemisel lahendada. Kiire reageerimine võib olla kriitilise tähtsusega näiteks aja- või temperatuuritundlike seadmete puhul ning mängib olulist rolli teie kaubamärgi maine seisukohalt.

Üle 90% hoonete häiresignaalidest saab parandada eemalt, ilma et oleks vaja saata kohapeale hooldustöötajat.

Tuhandete hoonete võrdlusandmeid saab kasutada tingimuste ja energiatõhususe optimeerimiseks.

Hooldustööde vajadust saab varem kindlaks teha ja hooldustöid planeerida, et vähendada nende mõju ettevõttele.

Kuigi iga asukohta jälgitakse eraldi, saab hooneautomaatika reegleid kohaldada sarnaste hoonete alusel. Kohandusi saab teha samaaegselt kõigile objektidele.

Teie hoonet saab jälgida, reguleerida ja turvata ilma inimese kohalolekuta.

 

Tutvu meie nutikate lahenduste ja teenustega: