Andmekeskused Power Smart City Technology

Andmekeskused on füüsilised rajatised, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse. Kuna meie linnad muutuvad üha arukamaks ja ühendatumaks, on turvaliste, usaldusväärsete ja jätkusuutlike andmekeskuste tähtsus üha enam esile tõstetud. Andmekeskuste keskkonnatingimusi kontrollitakse väga rangelt, kusjuures ventilatsioon ja jahutus mängivad nende kogu energiatarbimises olulist rolli. Andmekeskuste järelejäänud (muidu "raisatud") heitevaba soojust saab taaskasutada ja kasutada lähedalasuvates hoonetes või kaugkütteks ning näiteks päikesepaneelid võivad aidata toota andmekeskuses kasutatavat rohelist energiat.

 

Meie teenused ja lahendused on osa kaasaegsetest andmekeskustest:

 
Pilvetehnoloogia

 

Pilvetehnoloogia

Automaatikatehnoloogia pilvepõhised lahendused võimaldavad selliseid teenuseid nagu kaugseire, täiustatud analüüs ning nii energia- kui ka hoolduskulude optimeerimine. Arukate linnade pilved on sinises taevas ja rohelistes andmekeskustes.

Energiamajandus

 

Energiamajandus

Energiajuhtimine ja optimeerimine mängib andmekeskuse tõhususe ja jätkusuutlikkuse seisukohalt olulist rolli, sest kuni 75% andmekeskuse tegevuskuludest kulub energiale.

Andmekeskuste jahutamine

 

Jahutamine

Andmekeskuste jahutamine võib moodustada ligikaudu 30-50% andmekeskuse kogu elektritarbimisest ja on sageli kõige tõhusam valdkond, mida andmekeskuses optimeerida. Caverionil on selles valdkonnas laialdased kogemused.

 

Loe edasi: