Privaatsusteatis

Jõustumiskuupäev: 16 Mai 2018
Vastutava töötlejana on Caverion Korporatsioon kohustatud kaitsma teie isikuandmeid ja meie eesmärk on muuta teid teie isikuandmete töötlemisel turvaliseks. Kaitseme teie privaatsust kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse ja kõigi muude kohaldatavate seadustega.

Soovitame teil see privaatsusteatis põhjalikult läbi lugeda.

1. Kes korjab teie personaalseid andmeid

Kui viidame käesolevas privaatsusteatises Caverionile, peame silmas Caverion Korporatsiooni ja tema sidusettevõtteid, mis on loetletud Caverion Korporatsiooni viimases kättesaadavas finantsaruandes. Caverion on kontsern, mille emaettevõte on noteeritud Helsingi Nasdaqi börsil.
Caverion Korporatsiooni alaline asukoht on Soomes Helsingi. 

Kontktinfo
Caverion Group
Legal & Compliance function
Torpantie 2, 01650 Vantaa
Telefon: +358 10 4071
E-mail: communications@caverion.com
Registreerimisnumber: 2534127-4

2. Isikuandmete kaitse

Võtame teie isikuandmete privaatsust ja turvalisust tõsiselt. Kõiki Caverionile edastatud isikuandmeid hoitakse turvalistes serverites ning teie töötajatele ja kolmandatele isikutele, kellel on vaja sellele teabele juurde pääseda, on juurdepääs teie isikuandmetele. Isikud, kellel on juurdepääs isikuandmetele, on kohustatud hoidma sellise teabe konfidentsiaalsust. Caverion ja meie teenusepakkujad võtavad alati kõik mõistlikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitse.

Isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, avaldamise, hävitamise või muu volitamata töötlemise eest me kasutame asjakohaseid tehnilisi, halduslikke ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Serverid asuvad EL-is või vastavad GDPR-ile eraldi lepingutega. Võrguteenuseid kaitseb HTTPS-ühendus, mis krüpteerib side.

3. Mõisted

"Caverion", "meie" või "ettevõte" viitavad Caverion Corporationile ja tema sidusettevõtetele, kes võivad teie isikuandmeid töödelda, nagu on nimetatud ülaltoodud punktis 1.

„Isikuandmed” viitavad igasugusele teabele, mis otseselt või kaudselt tuvastab üksikisiku või mida saab kasutada koos muu teabega isiku tuvastamiseks. Isikliku teabe näited: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg.

"Kasutaja (d)" või "teie" või "andmesubjekt" või "isik" viitavad meie veebisaitide kasutajatele, meie teenuste kasutajatele või teistele Caverioni välistele isikutele, kes edastavad Caverionile isikuandmeid.

4. Teave, mida me kogume, ja isikuandmete kogumise eesmärgid

Kogume ainult sellist isiklikku teavet, mis on asjakohane selles privaatsusteatises, kirjeldatud eesmärkidel. Kogume teavet, mille olete (a) andnud teie, aga ka (b) automaatselt kogutud teave või (c) saadud muudest välistest allikatest. Kirjeldame siin, kuidas me töötleme erinevate andmesubjektide rühmade isikuandmeid. Pange tähele, et mõnikord kombineerime teilt saadud teavet, veebis kogutud teavet, võrguühenduseta ja kolmandatelt isikutelt kogutud teavet alati kooskõlas kehtivate isikuandmete töötlemisega seotud seaduste ja määrustega.

Kasutame teie isikuandmeid ainult käesolevas privaatsusteatises nimetatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui saame teie nõusoleku muudel eesmärkidel. 

Teie kohta kogutud info

Caverioni veebisaitide kasutamiseks ei pea te oma isikuandmeid esitama. Kogume ainult selliseid isikuandmeid, mida meie veebisaidi kasutajad vabatahtlikult edastavad.

 • Nõusolek (a)
 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Demograafilised andmed (nt vanus, sugu, rahvus, keel) (a) (b)
 • Toidueelistused (ürituste jaoks) (a)
 • E-posti jälgimine (nt avatud e-meilid, klikid, teie tegevuse kuupäev ja kellaaeg) (b)
 • Tööandja andmed (nt ettevõtte nimi, aadress, eelmine tööandja) (a)
 • Huvid (a) (b)
 • IP-aadress (b)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi) (a)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, töökoht) (a)
 • Sotsiaalmeedia avaliku profiili andmed (c)
 • Uuringu vastuste andmed (a)
 • Kasutajakontod (nt kasutajanimi, süsteemi parool) (b) (c)
 • Veebisaidi külastused (nt veebisait, küpsised, brauseri üksikasjad, külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutaja käitumine) (b)

Andmete kogumise eesmärgid

 • Reklaam: saame kasutada teie isikuandmeid reklaami kuvamiseks meie veebisaidil või kolmandate osapoolte saitidel. Mõned meie kolmanda osapoole partnerid kasutavad küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile reklaame teie sirvimistegevuse ja huvide põhjal. Lisateave meie küpsiste teatisest.
 • Potentsiaalsete kliendisuhete loomine: me kogume oma klientide andmebaasi potentsiaalsete klientide või klientide kontaktisikute isikuandmeid. Kogume neid isikuandmeid selleks, et teiega ühendust võtta, tuvastada teie vajadused ja pakkuda teile parimaid lahendusi.
 • Side ja videokonverentsid: suhtlusega seotud eesmärkidel säilitame kontaktandmeid kontakti loomiseks ja koostööks.
 • Võistlused: võime korraldada võistlusi, kus osalemisel esitate oma kontaktandmed. Kasutame seda teavet võistluse võitja (te) ga ühenduse võtmiseks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Ürituste korraldamine: me korraldame ja võõrustame või osaleme üritustel ja / või näitustel. Kasutame teie teavet nt. kutsuda teid üritustele, jagada teavet sündmuste kohta, küsida tagasisidet pärast üritust ja muudel sündmustega seotud eesmärkidel (nt eridieedid).
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja teenuseid.
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Meie tulemuslikkuse parandamine: Kasutame isikuandmeid oma teenuste, pakkumiste, kliendikogemuste ja suhtlemise parandamiseks.
 • Sisekoolituse eesmärgid: võime kasutada teie teavet näiteks sisekoolituse eesmärgil, et tagada meie töötajatele vajalikud teadmised ja asjatundlikkus, et pakkuda teile parimat võimalikku tulemuslikkust.
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Turundus: võime kasutada teie isikuandmeid turunduseesmärkidel, kui olete andnud nõusoleku ja kui arvame, et meie tooted, teenused, pakkumised või kolmandate osapoolte lahendused võivad teid huvitada. Võime sihtida ka konkreetseid turundussõnumeid, lähtudes teie kasutaja käitumisest meie veebisaidil. Võime nende kohta teiega e-posti, SMS-i või telefoni teel ühendust võtta. Selle vormi täitmisega saate turunduskommunikatsioonist igal ajal loobuda.  Lugege ka meie küpsiste teadet.
 • Isikupärastamine: võime kasutada teie isikuandmeid veebisaidi sisu, meilide või muud tüüpi digitaalsete varade isikupärastamiseks teie kasutaja käitumise põhjal. Kasutame seda teavet, et pakkuda teile paremat toimivust ja sobitada teie huvid meie pakkumisega.
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Aruandlus ja analüüs: mõnikord kasutame teie teavet aruandluse ja analüüsi jaoks, et saaksime oma tooteid, teenuseid ja kliendikogemusi paremaks muuta.
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.
 • Kasutaja käitumise jälgimine: võime kasutada teie teavet teie tegevuse jälgimiseks meie veebisaitidel või rakendustes. See aitab meil mõista teie huvisid ja pakkuda teile paremat teenust. Võime teie käitumise põhjal sihtida ka konkreetseid turundussõnumeid. Selleks on vaja teie nõusolekut ja saate meilt turundussõnumite saamisest igal ajal loobuda. Lugege ka meie küpsiste teadet.
 • Veebisaitide väljatöötamine: me kasutame teie teavet oma veebisaitide funktsionaalsuse, jõudluse, kasutuskogemuse ja turvalisuse parandamiseks.

Teie kohta kogutud info

Vajame teavet erinevatel eesmärkidel, kui olete meie klient. Enamiku teabest annate teie, kuid me kogume teavet ka muudest allikatest. Teie käitumise põhjal meie veebisaidil võime tõlgendada teie külastusi teatud lehtedel teie huvipiirkondadena ja salvestada selle teabe meie klientide andmebaasidesse. Teeme seda ainult siis, kui olete meile andnud kontaktvormis oma kontaktandmed või tellinud meie uudiskirja. Samuti, kui olete meie olemasoleva kliendi uus töötaja, võib teie isiklikud andmed meile edastada teie otsene juht või kolleeg ja me värskendame andmeid vastavalt meie klientide andmebaasile.

Meie kliendina saate valida, kas pakkuda meile juurdepääsu oma sidusrühmade (nt hoone kasutajad, töötajad) isikuandmetele. Sellistel juhtudel on Caverion andmetöötleja ja järgib teie andmetöötlusjuhiseid.

 • Sideandmed (nt kirjavahetus) (a)
 • Nõusolek (a)
 • Elukoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Demograafilised andmed (nt vanus, sugu, rahvus, keel) (a) (b)
 • Toidueelistused (ürituste jaoks) (a)
 • E-posti jälgimine (nt avatud määrad, klikid, teie tegevuse kuupäev ja kellaaeg) (b)
 • Tööandja andmed (nt ettevõtte nimi, aadress, eelmine tööandja) (a) (c)
 • Huvid (a) (b)
 • IP-aadress (b)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi) (a)
 • Fotod ja videod (a) (c)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, töökoht) (a) (c)
 • Sotsiaalmeedia avaliku profiili andmed (b)
 • Uuringu vastuste andmed (a)
 • Süsteemi kasutamise andmed (nt sisselogimisajad, toimingute logid) (b)
 • Kasutajakontod (nt kasutajanimi, süsteemi parool) (b) (c)
 • Veebisaidi külastused (nt veebisait, küpsised, brauseri üksikasjad, külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutaja käitumine) (b)

Isikuandmete kogumise eesmärgid

 • Reklaam: saame kasutada teie isikuandmeid reklaami kuvamiseks meie veebisaidil või kolmandate osapoolte saitidel. Mõned meie kolmanda osapoole partnerid kasutavad küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile reklaame teie sirvimistegevuse ja huvide põhjal. Lisateave meie küpsiste teatisest.
 • Side ja videokonverentsid: suhtluseesmärkidel salvestame teie kontaktandmed kontakti saamiseks ja koostööks.
 • Võistlused: võime korraldada võistlusi, kus osalemisel esitate oma kontaktandmed. Kasutame seda teavet võistluse võitja(te)ga ühenduse võtmiseks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Klienditeenindus ja tugi: me kasutame seda teavet kliendisuhete haldamiseks ja selleks, et saaksime teile pakkuda klienditeenindust, tuge ja teostada teile meie teenuseid. Saame salvestada teavet teie eelmise ettevõtte kohta, et oleks võimalik tuvastada meie olulisi kliente ja säilitada meie kliendisuhet. Võimalik, et teavitame teid ka meie toodete ja teenustega seotud uudistest või muudatustest ning võtame teiega ühendust kliendisuhtega seotud küsimustes (nt kaughaldus) või edastame meie teenuste kohta aruandeid.
 • Ürituste korraldamine: me korraldame ja võõrustame või osaleme üritustel ja / või näitustel. Kasutame teie teavet nt. kutsuda teid üritustele, jagada teavet sündmuste kohta, küsida tagasisidet pärast üritust ja muudel sündmustega seotud eesmärkidel (nt eridieedid).
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja tulemuslikkust.
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Meie tulemuslikkuse parandamine: Kasutame isikuandmeid oma teenuste, pakkumiste, kliendikogemuste ja suhtlemise parandamiseks.
 • Sisekoolituse eesmärgid: võime kasutada teie teavet näiteks sisekoolituse eesmärgil, et tagada meie töötajatele teadmised ja teadmised, mida nad vajavad teile parima tulemuse saavutamiseks.
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Turundus: võime kasutada teie isikuandmeid turunduseesmärkidel, kui olete andnud nõusoleku ja kui arvame, et meie tooted, teenused, pakkumised või kolmandate osapoolte lahendused võivad teid huvitada. Võime sihtida ka konkreetseid turundussõnumeid, lähtudes teie kasutaja käitumisest meie veebisaidil. Võime nende kohta teiega e-posti, SMS-i või telefoni teel ühendust võtta. Selle vormi täitmisega saate turunduskommunikatsioonist igal ajal loobuda. Lugege ka meie küpsiste teadet.
 • Pakkumised ja lepingute haldamine
 • Projektijuhtimine
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Aruandlus ja analüüs: mõnikord kasutame teie teavet aruandluse ja analüüsi jaoks, et saaksime oma tooteid, teenuseid ja kliendikogemusi paremaks muuta.
 • Riskihinnangud (nt finantsriskid)
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.

Teie kohta kogutud info

Caverionisse tööle kandideerimisel vajame teie käest konkreetset isiklikku teavet. Teie avalduse ja teie esitatud andmete põhjal kogume ja kasutame teie isikuandmeid, et kontrollida teie sobivust võimalikele töökohtadele värbamisprotsessi jooksul. Osa andmetest, eriti tundlikud andmed, kogutakse ainult siis, kui esitate selle teabe vabatahtlikult oma rakenduses. Caverionisse tööle kandideerimisel loome ka kandidaatide profiili ja kandidaadi ID.

 • Taustakontroll (nt krediidi- ja kriminaalkontroll, alkoholi ja narkootikumide testimise tulemused) (c)
 • Sideandmed (nt salvestatud hääl, kirjavahetus) (a)
 • Andmed pädevuse kohta (nt haridus, pädevus ja oskused, load, sertifikaadid, õpikirjed) (a) (c)
 • Nõusolek (a)
 • Kontaktandmed koju (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Demograafilised andmed (nt vanus, sünnikuupäev, sugu, rahvus, keel, perekonnaseis) (a) (b)
 • Perekonna andmed (nt lapsed) (a)
 • Isikut tõendav dokument (nt sotsiaalkindlustuse number või muu tunnus) (a)
 • IP-aadress (b)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi, muud nimed) (a)
 • Fotod ja videod (a)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, töökoht) (a)
 • Varasemad tööandja andmed (nt ettevõtte nimi, aadress) (a)
 • Värbamisandmed (nt CV, töökohale kandideerimine, teave valiku kohta, tööpakkumine) (a)
 • Uuringu vastuste andmed (a)
 • Kasutajakontod (nt kasutajanimi, süsteemi parool) (b) (c)
 • Veebisaidi külastused (nt veebisaidi küpsised, brauseri üksikasjad, külastuste kuupäev ja kellaaeg) (b)

Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui olete need vabatahtlikult taotluse osana esitanud, töötlemiseks nõusoleku andnud või alternatiivse seadusliku aluse olemas.

Isikuandmete kogumise eesmärgid

 • Taustakontroll
 • Side ja videokonverentsid: salvestame teie kontaktandmed suhtluseesmärkidel kontakti saamiseks ja koostööks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Kontrolliks,  et järgitakse ettevõtte põhimõtteid ja õiguslikke nõudeid
 • Ürituste korraldamine: me korraldame ja võõrustame või osaleme üritustel ja / või näitustel. Kasutame teie teavet nt. kutsuda teid üritustele, jagada teavet sündmuste kohta ja küsida tagasisidet pärast sündmust ja muid sündmustega seotud eesmärke (nt eridieedid).
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja tulemuslikkust.
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Üksikisikute ja ettevõtte tulemuslikkuse parandamine
 • Sisekoolituse eesmärgid: võime kasutada teie teavet näiteks sisekoolituse eesmärgil, et tagada meie töötajatele teadmised ja teadmised, mida nad vajavad teile parima tulemuse saavutamiseks.
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Värbamine: me kasutame seda teavet töökoha valimise protsessis ja selleks, et oleks võimalik teiega ühendust võtta ja teie taotlus salvestada.
 • Aruandlus ja analüüs: mõnikord kasutame teie teavet aruandluse ja analüüsi jaoks, et saaksime oma siseteenuseid paremaks muuta.
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.
 • Testid kandidaatide hindamiseks (nt isiksuse testimine, võimete ja käitumise testimine)

Teie kohta kogutud info

Kasutame teie isikuandmeid ajal, mil töötate Caverionis välise tööjõuna. Kogume ainult sellist isiklikku teavet, mis on asjakohane selles privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkidel. Caverion kogub ja hoiab välistööjõu isikuandmeid, kui seadus seda lubab või nõuab, näiteks järgmistel juhtudel:

 • Andmed loovutamise kohta (nt loovutamise alguskuupäev, lõppkuupäev, loovutamise tüüp, lepinguga seotud lepingud) (a) (c)
 • Taustakontrollid (nt krediidi- ja kriminaalkontroll, alkoholi ja narkootikumide testimise tulemused, kui seda teeb Caverion) (c)
 • Sideandmed (nt salvestatud hääl, kirjavahetus, sisemine sotsiaalmeedia sisend) (a)
 • Andmed pädevuse kohta (nt haridus, pädevus ja oskused, load, sertifikaadid, õpikirjed) (a) (c)
 • Nõusolek (a)
 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a) (c)
 • Demograafilised andmed (nt vanus, sünnikuupäev, sugu, rahvus, keel, perekonnaseis) (a) (b) (c)
 • Dieet (ürituste jaoks) (a)
 • E-posti jälgimise andmed (nt avatud määrad, klikid, teie tegevuse kuupäev ja kellaaeg) (b)
 • Kulude andmed (nt reisi- või muud kulud) (a) (c)
 • Juurdepääs rajatistele ja nende kasutamine (nt identifitseerimiskoodid, paroolid, turvasüsteemidest, sealhulgas võtmekaardi sisestussüsteemidest ja CCTV-st kogutud teave, tööaeg) (b) (c)
 • Isikut tõendav dokument (nt sotsiaalkindlustuse number või muu tunnus) (a)
 • IP-aadress (b)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi, muud nimed) (a) (c)
 • Passi andmed (a)
 • Fotod ja videod (a) (c)
 • Füüsilised mõõdud (nt pikkus, suurus) (a) (c)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, kulukeskus, töökoht, juhendaja) (a) (c)
 • Värbamisandmed (nt CV, töökohale kandideerimine, teave valiku kohta, tööpakkumine) (a) (c)
 • Ohutusandmed (nt inimese õnnetused) (a) (c)
 • Uuringu vastuste andmed (a)
 • Süsteemi kasutamise andmed (nt sisselogimisajad, toimingute logid) (b) (c)
 • Kasutajakontod (nt kasutajanimi, süsteemi parool) (b) (c)
 • Sõiduki andmed (nt numbrimärk, sõidupäevik) (a) (c)
 • Veebisaidi külastused (nt veebisait, küpsised, brauseri üksikasjad, külastuse kuupäev ja kellaaeg) (b)
 • Tööluba (a) (c)
 • Tööajaaruanded ja üksikasjad (nt kohalolek, puudumine) (a) (b) (c)

Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui olete need vabatahtlikult taotluse osana esitanud, töötlemiseks nõusoleku andnud või alternatiivse õiguspärase aluse olemas.

Isikuandmete kogumise eesmärgid

 • Juurdepääsu haldamine (nt ettevõtte süsteemid ja rajatised)
 • Taustakontroll
 • Side ja videokonverentsid: suhtluseesmärkidel salvestame teie kontaktandmed kontakti saamiseks ja koostööks.
 • Võistlused: võime korraldada võistlusi, kus osalemisel esitate oma kontaktandmed. Kasutame seda teavet võistluse võitja(te)ga ühenduse võtmiseks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Ärireisid (nt reisi planeerimine, hotellid, lennud, autorent, abistamine tööga seotud reisidokumentide, töölubade hankimisel)
 • Arendamine ja koolitus
 • Hädaolukorra suhtlus: hädaolukorra korral säilitame kontaktide teavet lähedastele.
 • Kontrolliks, et järgitakse ettevõtte põhimõtteid ja õiguslikke nõudeid
 • Ürituste korraldamine: me korraldame ja võõrustame või osaleme üritustel ja/või näitustel. Kasutame teie teavet nt. kutsuda teid üritustele, jagada teavet sündmuste kohta ja küsida tagasisidet pärast sündmust ja muid sündmustega seotud eesmärke (nt eridieedid).
 • Kulude haldamine (nt haldus, kuluaruanded, ettevõtte krediitkaardid, eelarve koostamine)
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja tulemuslikkust.
 • Finantsarvestus
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Üksikisikute ja ettevõtte tulemuslikkuse parandamine
 • Kindlustuse haldamine
 • Siseaudit ja turvalisus (nt sisejuurdlused, nõuete järgimine, riskijuhtimine, huvide konfliktist teatamine, töötervishoiu ja tööohutuse programmid, ohutusmeetmed töötajate, külaliste, rajatiste ja varade kaitsmiseks)
 • Sisekoolituse eesmärgid: võime kasutada teie teavet näiteks sisekoolituse eesmärgil, et tagada meie töötajatele teadmised ja teadmised, mida nad vajavad teile parima tulemuse saavutamiseks.
 • Arved ja maksed (nt telefoniarved)
 • IT-tugi: me kasutame teie isikuandmeid teie IT-ga seotud probleemide paremaks lahendamiseks.
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Töötajate välissuhete haldamine (nt töösuhte asutamine, tööl hoidmine ja lõpetamine, distsiplinaarmeetmed, taotleja kvalifikatsiooni hindamine, tööga seotud nõuded) • hanked (nt töömaterjalid, teenused, seadmed)
 • Projektijuhtimine
 • Tööriistade pakkumine: kasutame teie isikuandmeid teie määramiseks nt. arvutitöökohad, mobiiltelefonid, tahvelarvutid, visiitkaardid.
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Värbamine: me kasutame seda teavet töökoha valimise protsessis ja selleks, et oleks võimalik teiega ühendust võtta ja teie taotlus salvestada.
 • Aruandlus ja analüüs: mõnikord kasutame teie teavet aruandluse ja analüüsi jaoks, et saaksime oma siseteenuseid paremaks muuta.
 • Riskide hindamine
 • Ohutusaruanded (nt tööga seotud vigastused)
 • Ligipääsukontroll: tööruumidesse ligipääsu haldamine
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.
 • Test välise tööjõu hindamiseks (nt isiksuse testimine, võimete ja käitumise testimine)
 • Veebisaitide väljatöötamine: me kasutame teie teavet oma veebisaitide funktsionaalsuse, jõudluse, kasutuskogemuse ja turvalisuse parandamiseks.
 • Tööjõu juhtimine (nt töötajate arv, tööülesannete jälgimine, tööaja jälgimine, töökorralduse haldamine, töökoormuse juhtimine, töötajate arvu planeerimine, töösuhte lõpetamine, tööjärgluse planeerimine, puudumiste jälgimine, tööjõu heakskiitmine meie klientide poolt nende projektide jaoks, videointervjuud värbamisprotsessis)
 • Töövahendite kasutamise jälgimine (nt seadmed, riistvara, tarkvara)

Teie kohta kogutud info

Kasutame teie isikuandmeid, kui olete Caverioni tarnija. Kogume ainult sellist isiklikku teavet, mis on asjakohane selles privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkidel. Kui seadus seda lubab või nõuab, kogub ja hoiab Caverion tarnijaisikuandmeid näiteks järgmistel juhtudel:

 • Andmed loovutamise kohta (nt loovutamise alguskuupäev, lõppkuupäev, loovutamise tüüp, lepinguga seotud lepingud) (c)
 • Sideandmed (nt kirjavahetus) (a)
 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a) (c)
 • Tööandja andmed (nt ettevõtte nimi, aadress) (c)
 • Kulude andmed (c)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi) (c)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, töökoht) (c)
 • Uuringu vastuste andmed (a)

Isikuandmete kogumise eesmärgid:

 • Side ja videokonverentsid: salvestame teie kontaktandmed suhtluseesmärkidel kontakti saamiseks ja koostööks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Ärireisid (nt reisi planeerimine, hotellid, lennud, autorent, abistamine tööga seotud reisidokumentide, töölubade hankimisel, kui seda teeb Caverion)
 • Kontrolliks, et järgitakse ettevõtte põhimõtteid ja õiguslikke nõudeid
 • Ürituste korraldamine: me korraldame ja võõrustame või osaleme üritustel ja / või näitustel. Kasutame teie teavet nt. kutsuda teid üritustele, jagada teavet sündmuste kohta ja küsida tagasisidet pärast sündmust ja muid sündmustega seotud eesmärke (nt eridieedid).
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja tulemuslikkust.
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Üksikisikute ja ettevõtte tulemuslikkuse parandamine
 • Sisekoolituse eesmärgid: võime kasutada teie teavet näiteks sisekoolituse eesmärgil, et tagada meie töötajatele teadmised ja teadmised, mida nad vajavad teile parima tulemuse saavutamiseks.
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Pakkumised ja lepingute haldamine
 • Projektijuhtimine
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Aruandlus ja analüüs: mõnikord kasutame teie teavet aruandluse ja analüüsi jaoks, et saaksime oma siseteenuseid paremaks muuta.
 • Riskihinnangud (nt finantsriskid)
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.

Teie kohta kogutud teave

Kui külastate rajatisi, kus Caverion tegutseb, palume teil edastada meile teatud isikuandmed.

 • Töökoha kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefon) (a)
 • Tööandja andmed (nt ettevõtte nimi, aadress) (a)
 • Juurdepääs rajatistele ja nende kasutamine (nt identifitseerimiskoodid, paroolid, turvasüsteemidest, sealhulgas võtmekaardi sisestussüsteemidest ja CCTV-st kogutud teave, tööaeg) (b) (c)
 • Nimi (nt eesnimi, perekonnanimi) (a)
 • Fotod ja videod (a) (c)
 • Ametikoha andmed (nt ametinimetus, organisatsiooniüksus, töökoht) (a)
 • Uuringu vastuste andmed (a)

Isikuandmete kogumise eesmärgid

 • Side ja videokonverentsid: salvestame teie kontaktandmed suhtluseesmärkidel kontakti saamiseks ja koostööks.
 • Kaebused ja pretensioonid: meil on vaja teie isikuandmeid, et aidata meil teie kaebust hallata, kui te pole meiega rahul.
 • Tagasiside kogumine: mõnikord küsime teie tagasisidet erinevate üksuste kohta. Kasutame seda teavet nt. parandada meie tegevust ja tulemuslikkust.
 • Isikuandmete haldamine: me kasutame seda isiklikku teavet teie usaldusväärseks tuvastamiseks, nt. andmesubjektide taotlused, süsteemile juurdepääs.
 • Üksikisikute ja ettevõtte tulemuslikkuse parandamine
 • Juriidiline kohustus: kasutame teie isikuandmeid seaduste ja määruste (nt kohtumääruse) järgimiseks.
 • Dokumendid ja haldus: meil peavad olema põhjalikud andmed selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
 • Ligipääsukontroll: tööruumidesse ligipääsu haldamine
 • Uuringud: võime kutsuda teid osalema meie uuringutes. Kui otsustate osaleda, kasutame seda teavet oma tegevuse ja tulemuslikkuse parandamiseks.

 

5. Seaduslik alus andmete töötlemiseks

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus sõltub asjakohaste töötlemistoimingutega seotud asjaoludest, mida kirjeldatakse allpool:

5.1. Nõusolek
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, milleks on vaja teie nõusolekut, siis teatame sellest ja saame teie nõusoleku, GDPR art. Töötlemise seadusliku alusena on artikli 6 lõike 1 punkt a. Küsime teie nõusolekut nt. kui kavatseme teie fotosid või videoid kasutada turunduslikel eesmärkidel või taustakontrolliks.

5.2. Lepingu täitmine
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, näiteks teatud teenuste osutamiseks, milles andmesubjekt on osaline, siis lähtume GDPR´ist. Artikli 6 lõike 1 punkt b on töötlemistoimingute seaduslik alus. Sama kehtib selliste töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete läbiviimiseks, näiteks meie tooteid või teenuseid puudutavate päringute korral.

5.3. Juriidiline kohustus
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks maksukohustuse täitmiseks, siis lähtume GDPR´ist. Artikli 6 lõike 1 punkt c on töötlemistoimingute seaduslik alus.

5.4. Elulised huvid
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks, näiteks kui külastaja sai meie ruumides vigastada ja tema andmed edastatakse meditsiinitöötajatele, vastavalt GDPR´ile. Artikli 6 lõike 1 punkt d on töötlemistoimingute seaduslik alus.

5.5. Õigustatud huvid
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik töötlemistoimingute jaoks, mida ei hõlma ükski ülalnimetatud seaduslik alus, kuid mida peetakse lubatuks meie õigustatud huvide, näiteks turundustegevuse, jaoks, kui sellel on minimaalne mõju privaatsusele, vastavalt GDPR´ile. Artikli 6 lõike 1 punkt f on töötlemistoimingute seaduslik alus.

6. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Caverion edastab isikuandmeid ainult isikutele ja ettevõtetele, kes vajavad neid oma ülesannete täitmiseks. Tagame, et osapooled, kellele me isikuandmeid edastame, oleksid nõuetekohaselt informeeritud töötlemise eesmärgist ning tagaksime isikuandmete seadusliku töötlemise lepinguliste kokkulepete kaudu. Samuti tagame, et isikuandmete saajad kohustuvad järgima nende isikuandmete kasutamise piirangut, sealhulgas hoides isikuandmeid konfidentsiaalsena. Juhul kui isikuandmeid edastatakse väljaspool ELi / EMP-d, tehakse sellised edastused kas riiki, kus peetakse piisavaks eraelu puutumatuse kaitseks Euroopa Komisjoni poolt, või edastatakse need asjakohaste kaitsemeetmete abil, näiteks ELi vahendustasude standardlepingud ja selgitatakse välja täiendavate meetmete vajadust.

6.1. Caverion Gruppi ettevõtted
Tänu meie ühisele IT-infrastruktuurile ja grupisisesele teadmiste jagamisele pääsevad Caverion Groupi ettevõtted teie isikuandmetele loetletud eesmärkidel juurde. Pange tähele, et teie isikuandmeid jagatakse ka väljaspool ELi / EMP piirkonda meie sidusettevõtetega.

6.2. Tarnijad ja alltöövõtjad
Äritegevuse teatud osade jaoks kasutame väliseid teenusepakkujaid, nt IT-süsteemide hooldus. 

6.3. Kolmandad osapooled
Jagame andmeid teistele partneritele või sidusrühmadele. Samuti kasutame oma veebisaitidel küpsiseid ja veebimajakaid ning jagame seetõttu andmeid koguvate kolmandate isikutega. Lugege meie küpsiste teadet. Allpool on toodud isikuandmete edastamise eesmärgid:

 • Teie taotlus või nõusolek: teie taotluse või nõusoleku alusel võime teie isikuandmeid edastada.
 • Ettevõttele või meie töötajatele pakutavad teenused: meil on tarnijaid, kes toetavad meie äritegevust, pakkudes meie nimel teenuseid.
 • Äritegevuse või ettevõtete omandamine, jagunemine või müük: Ettevõtete omandamise, jagunemise või müümise või muu äritegevuse korral on üks üleantavatest varadest isiklik teave.
 • Teabe jagamine meie koostööpartneritele: Mõnel harval juhul võime teie isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele, et nad saaksid oma teenuste kohta teavet jagada.
 • Kohtumenetlus: kui seadus või kohus, haldusasutus või muu sarnane seda nõuab, peame mõnikord teie isikuandmeid nendele osapooltele edastama. Samuti võime jagada teie isikuandmeid, et küsida nõu juristidelt või teistelt professionaalsetelt nõustajatelt (pangad, juristid, raamatupidajad, potentsiaalsed ostjad ja müüjad).
 • Meie sidusrühmade turvalisuse, rajatiste, privaatsuse või õiguste kaitse
 • Teiste jaotises „Andmete kogumise eesmärgid“ loetletud isikuandmete kasutamine

 

7. Teie õigused

Teil kui andmesubjektil on teatud õigused seoses teie isikuandmetega. 

7.1. Õigus andmetele juurde pääseda, neid parandada ja vastuväiteid esitada
Võite meiega ühendust võtta ja me teavitame, milliseid isikuandmeid oleme teie kohta kogunud ja töödelnud ning millistel eesmärkidel selliseid andmeid kasutatakse. Teil on õigus paluda meiega ühendust võttes parandada teie kohta salvestatud ebaõigeid, mittetäielikuid, aegunuid või mittevajalikuid isikuandmeid. Võite esitada vastuväiteid teatud isikuandmete, sealhulgas otseturunduse kasutamise suhtes, kui neid andmeid töödeldakse muul kui meie teenuste osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks vajalikel eesmärkidel. Pärast eelnevat nõusolekut võite esitada vastuväiteid ka isikuandmete edasise töötlemise kohta. Kui esitate vastuväite isikuandmete edasisele töötlemisele, võib see kaasa tuua vähem võimalusi meie teenuste kasutamiseks.

7.2. Õigus kustutamisele ja töötlemise piiramine
Samuti võite paluda meil teie isikuandmed meie süsteemidest kustutada. Me täidame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik alus andmeid mitte kustutada. Pärast andmete kustutamist ei pruugi me kõiki aktiivseid servereid ja varundussüsteeme kohe järelejäänud koopiaid kustutada. Sellised koopiad kustutatakse võimalikult kiiresti. Isegi kui võite paluda meil piirata teatud isikuandmete töötlemist; see võib aga kaasa tuua vähem võimalusi kasutada meie veebisaiti ja muid teenuseid.

7.3. Õigus andmete teisaldamiseks
Teil on õigus saada enda poolt meile edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, kui andmeid töödeldakse automaatselt ja neid töödeldakse nõusoleku või lepingu täitmise või lepingu ettevalmistavate sammude alusel.

Neid õigusi (7.1.-7.3.) Saab kasutada andmesubjekti andmesubjekti taotlusvormi kasutades. Võime taotleda teie isiku kinnitamiseks vajaliku lisateabe esitamist. Samuti võime tagasi lükata taotlused, mis on põhjendamatult korduvad, ülemäärased või ilmselgelt alusetud. Pärast kogu nõutava teabe (sh identiteedi kinnitamise) saamist alustame teie taotluse töötlemist. Anname endast parima, et teie taotlus ühe (1) kuu jooksul töödelda. Kui me ei saa mingil põhjusel teie taotlust planeeritud aja jooksul töödelda, teavitame teid viivitamisest selle ühe (1) kuu jooksul võimalikult kiiresti. Taotluse maksimaalne tarneaeg on kolm (3) kuud. Väärib märkimist, et kui taotlete juurdepääsu isikuandmetele, nende parandamist, piiramist või kustutamist, ei pruugi me mõnel juhul seda vastavalt kehtivatele seadustele teostada.

7.4. Nõusoleku luba
Hetkel me ei kogu ühtegi tüüpi isikuandmeid teie nõusoleku alusel.
Seetõttu pole teie nõusolekut vaja.

Loome seadusliku päringu nõusoleku saamiseks enne kui hakkame teie isikuandmeid koguma.

7.5. Kaebused
Kui te ei ole Caverioni otsuse või tegevusega rahul, on teil alati õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.

8. Küpsised ja majakad

Me kasutame oma veebisaitidel küpsiseid ja majakaid. Palun vaadake meie küpsiste teadet.

9. Isikuandmete säilitamine

Meil on õigus säilitada teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik seaduslikul eesmärgil või nii kaua, kui seadus seda nõuab. Isikuandmete säilitamise aja kindlaksmääramiseks on kriteeriumiks vastav seaduses sätestatud säilitamisperiood ja seaduslik eesmärk. Mõnikord peame säilitama teie isikuandmeid pärast töösuhte lõppu, et täita meie seaduslikke kohustusi ja / või lahendada võimalikke vaidlusi. Teave ja salvestusaja pikkus varieeruvad sõltuvalt kõnealustest andmetest ja kohaldatavast seadusest. Üksikasjalikud säilitamisajad saab esitada soovi korral. Kustutame ja / või muudame anonüümseks teie isikuandmeid pidevalt, kui need pole enam asjakohased eesmärkidel, milleks neid töötleme.

10. Privaatsusteatise muudatused

Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist aeg-ajalt üle vaadata, muuta ja ajakohastada. Kui teeme selliseid muudatusi, salvestame selle privaatsusteatise muudatuse või muutmise kuupäeva. Vaadake see privaatsusteatis regulaarselt läbi ja eriti enne meile isikuandmete esitamist. Selle privaatsusteatise värskenduste korral ei hoiata me oma kasutajaid kõigi värskenduste eest, kuid kui privaatsusteates on tõesti olulisi muudatusi või kuidas me teie teavet kasutame, kasutame teile asjakohase teavitamise eesmärgil äriliselt mõistlikke jõupingutusi.