caverion

Caverion Eesti AS

Madara 27, 10612 Tallinn

Telefon.: (+372) 641 3115

Hooldusosakonna valvetelefon 24h

E-posti aadress (arved ja muud):
    info.ee@caverion.com
Hinnapakkumised ja küsimised:
    hind@caverion.com 
Hooldusosakond:
    hooldus@caverion.com

Planeerimine ja projekteerimine

Caverion pakub komplekset projekteerimis- ja inseneriteenust alatest esimesest ideest kuni lõpliku projektini. See tagab kvaliteedi projekteerimisetapis ja vähendab mitme liidese ning kehva side põhjustatud riske. Meil on projekteerimisalased teadmised mitmest valdkonnast.

Konsultatsiooniteenused

Meie ehitusalased ja tööstuslike lahenduste teadmised koos teadus- ja arenduskeskusega on unikaalsed ning võimaldavad klientidele parimaid lahendusi pakkuda. Projektidega töötajad teavad hoonete, tehnosüsteemide ja energiatõhusate toodete kohta kõike. 

Projektijuhtimine

Töö edeneb kohapeal hästi ainult professionaalse projektijuhi käe all. Hea juht tagab, et projekti riskid on tasakaalus ja tulemus tasuv. Oleme projektijuhtimisega juba pikalt tegelenud ja seega on meil sobivad juhid kõigi projektide jaoks. Meie spetsiaalne koolitussüsteem tagab, et vanemprojektijuhid annavad oma teadmised noortele inseneridele edasi. Tagame oma töötajatele parimad tööriistad ja seadmed, nii et projektid edenevad sujuvalt.

Projekti täideviimine

Igal kliendil on kontaktisik, kes teeb kliendi vajadused kindlaks ja tegutseb nende alusel. Universaalteenuse pakkumiseks on Caverionil töötajad kõigist valdkondadest.

Regulaarsete koolitustega tagame ka kohapeal tehtava töö kvaliteedi ja nõuetele vastavuse. Tööohutus on meie jaoks tähtis ja meie õnnetuste arv on ehitusvaldkonnas üks madalamaid.

Tehnohooldus

Meie peamine tegevusala on tehnosüsteemide ehitus ja hooldus. Selle võib jagada ennetavaks ja korrigeerivaks hoolduseks. Kliendi hoonete väärtuse hoidmiseks ja kulude pikaajaliseks ja tõhusaks halduseks on eelistatav valik ennetav hooldus. Korrigeeriv hooldus ja ad hoc parandused valitakse tihti lühiajalise kokkuhoiu eesmärgil, aga sellistel juhtudel kipuvad suured parandused lõpuks kasvama veelgi suuremaks ja kallimaks.

Kinnisvara haldus

Töö haldamine pakub kliendile kõiki hoonega seotud teenuseid, nii et klient saab oma põhitegevusele keskenduda. Kuna töö haldamine keskendub kinnisvara väärtuse säilitamisele, läheneme sellele tehnilisest küljest. Elektrihinnad kasvavad iga aasta ja paljudel juhtudel moodustavad elektrikulud halduskuludest suurima osa. Neid kulusid on kõige lihtsam piirata õige tehnilise teenusega.

References

Näita kõik