Kuidas Caverioni sidusrühma liikmena oma muret väljendada?

Oleme Caverionis pühendunud eetilisele tegutsemisele, ausameelsele äritegevusele ning aususele. Meie sidusrühma liikmetel on oluline roll meie eetiliste standardite säilitamisel ja edasiarendamisel. Seetõttu julgustame oma sidusrühma liikmeid väljendama oma muret, kui märgatakse midagi, mis on vastuolus seadusega, Caverioni käitumiskoodeksiga või tarnijate käitumiskoodeksiga .   

Caverionil on olemas välise partneri poolt pakutav vilepuhumise kanal caverion.ethicspoint.com, mida murest teatamiseks saavad kasutada nii meie oma töötajad kui ka sidusrühmade liikmed. Teavitada saab kas enda nime alt või anonüümselt. Seaduse, Caverioni käitumiskoodeksi või tarnija käitumiskoodeksi vastu toimunud tõestatud või oletatud eksimustest teavitatakse selle kanali kaudu Caverioni operatsioonide direktorit. Üldiste ärilise tegevusega seonduvate järelpäringute, klientide kaebuste või muude taotluste korral võtke meiega ühendust meie üldiste kontaktkanalite kaudu 

Caverioni töötajate jaoks on rohkem teavet murede väljendamise kohta intranetis.  

Isikuandmete töötlemise kohta teabe saamiseks vaadake meie privaatsusteatist.