Caverion Korporatsiooni veebisaidi kasutustingimused

Tere tulemast Caverion Korporatsiooni veebisaidile. Kasutades Caverion Korporatsioni või selle tütarettevõtete saiti (edaspidi koos või eraldi - Caverion), kohustute kindlasti järgima kehtivaid kasutustingimusi. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ärge kasutage Caverioni veebisaiti. Teatud saitidele või saidi osadele võivad kehtida ka täiendavad tingimused. Caverioni veebiteenus viitab kõigile Internetis kasutatavatele teenustele, mis kuuluvad Caverion Korporatsioonile või Caverion Korporatsiooni tütarettevõttele. Teenused hõlmavad veebilehti, vorme, rakendusi ja tarkvarakoode ning kõiki funktsioone, mis on veebisaidiga tihedalt seotud.

Kasutusõigused

Caverion annab õiguse vaadata ja laadida alla Caverioni veebisaidil olevaid materjale vastavalt käesolevas dokumendis täpsustatud tingimustele ja kõigile isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks kohaldatavate õigusaktide ja määrustega, tingimusel et kasutaja säilitab kogu autoriõigustega seotud teabe, originaalmaterjale ja muu omanditeave kõigi andmete koopiatel. Kõik õigused, mida käesolevas dokumendis pole otseselt antud, on keelatud. 

Intellektuaalse omandi õigused

Kõik teenusega seotud intellektuaalomandi õigused (nagu autoriõigused, kaubamärgid ja domeeninimed) on autori, Caverioni või tema partneri omand.

Mingit veebisaidil olevat teavet ei tohi ilma autoriõiguste omaniku, Caverioni või tema partneri eelneva kirjaliku nõusolekuta esitada, paljundada, kopeerida, edastada, avaldada, salvestada, redigeerida, levitada, avaldada, uuesti kasutada, litsentseerida, müüa ega muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada.
Sisu võib siiski isiklikuks kasutamiseks salvestada või koopiaid teha. Materjaliga seotud intellektuaalomandi õigused jäävad nende omanikele.

Kui Caverion lubab saidi kasutajal selgesõnaliselt veebisaidil avaldatud teavet alla laadida või printida, on selle kasutamine ja avalik esitamine lubatud ka avalikus suhtluses, tingimusel et teatatakse allikast.

Vastutused

Caverioni veebisait ja selle sisu on teenus, mille Caverion pakub saidi kasutajatele. Caverion teeb kõik endast oleneva, et saidi sisu oleks vigadeta ja sait oleks pidevalt ja ilma katkestusteta saadaval. Sellest hoolimata pakutakse Caverioni veebiteenuse sisu "sellisena nagu see on". Caverion ei garanteeri saidi sisu täpsust ega usaldusväärsust ega saidi katkematut, õigeaegset ja laitmatut toimimist.

Caverion, tema litsentsiandjad, partnerid, vastutavad isikud ega töötajad ei vastuta otseste, kaudsete, ootamatute või kaudsete kahjude, hilisemate kahjude, kahjude ega muude kahjude eest, mis on tekkinud Caverioni veebisaidi või selle sisu kasutamise või selle kasutamise takistamise või saidil olev teave või tarkvara.

Caverioni veebisait võib sisaldada linke saitidele või rakendustele, mis on kolmandate isikute omanduses ja hoolduses; selliseid viiteid peetakse siiski ainult kasutajatele pakutavaks teenuseks. Caverion ei vastuta selliste saitide, rakenduste ega nende sisu ega täpsuse eest. Sellistele saitidele juurdepääsemisel kehtivad nende saitide kasutustingimused.

Caverion jätab endale õiguse veebisaidil igal ajal muudatusi teha.

Kasutaja loodud materjal

Materjalide (nt andmed, tagasiside, pildid, küsimused, ideed, tellimused jne) Caverioni serverisse, e-posti teel või Caverioni veebisaidile üleslaadimisega nõustute materjali esitajana järgmisega:

  • materjalid ei sisalda ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, rassistlikku, pornograafilist, usule solvavat, intellektuaalomandi õigusi rikkuvat või muul viisil avaldamiseks sobimatut materjali
  • enne materjalide üleslaadimist olete võtnud mõistlikke ettevaatusabinõusid viiruste või muude lisandite või hävitavate elementide avastamiseks ja kõrvaldamiseks 
  • teil on materjalid ja / või teil on piiramatu õigus nende kasutamiseks ja esitamiseks ning Caverion võib avaldada materjalid tasuta ning kasutada materjalid või seal mainitud ideed oma toodetes tasuta, ilma kasutuspiiranguteta, allikat mainimata ja ilma maksmise või vastutuseta 
  • nõustute, et ei võta teie poolt Caverioni vastu esitatud materjalide osas kohtutoiminguid ja kohustute hoidma.

Caverion ei võta endale mingit vastutust ega kohustust meie serverisse üles laaditud materjalide osas.

Veebilehe muudatused

Ettevõte Caverion säilitab õiguse muuta ükskõik millal ja ükskõik mis põhjusel veebilehe sisu või takistada või piirata sellele ligipääsu või sulgeda veebileht ilma ette teatamiseta. Ettevõte Caverion ei võta kasutajate ees endale veebilehe muudatuste või selle sulgemisega seoses mingit vastutust.

Muudatused kasutustingimustes

Caverion jätab endale õiguse neid kasutustingimusi igal ajal ilma ette hoiatamata muuta. Muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist veebisaidil. 

Kohaldatav õigus

Neid kasutustingimusi reguleerivad Soome seadused, välja arvatud ühendava teguri reeglid. Kõik kasutustingimustega seotud vaidlused lahendab Soome kohus.

SOTSIAALMEEDIA KASUTUSTINGIMUSED

Meie sotsiaalmeediateenuste (nt LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube) eesmärk on pakkuda vestlusplatvormi Caverionist huvitatud isikutele. Kuid me ei vastuta saidi kasutajate esitatud kommentaaride eest. Me jätame endale õiguse eemaldada oma saidilt sisu, mis rikub neid kasutustingimusi või mida peame muul viisil sobimatuks.

Austa teisi kasutajaid ja nende vaateid ning suhtle viisakalt. Me ei kiida heaks sisu, mis rikub häid tavasid, või ähvardavat, laimavat, rassistlikku, pornograafilist, religioosselt solvavat materjali või reklaami või meie sotsiaalmeediakanalites autoriõigusi rikkuvat materjali. Kasutajatel, kes rikuvad kasutustingimusi, võib olla õigus kommenteerida saidi sisu eemaldamist.

Caverioni töötajad peavad teavitama kasutajaid, et nad esindavad Caverioni, kui kommenteerivad asju Caverioni esindajatena.