Ära raiska energiat spordi peale!

Spordirajatised on väga energiamahukad rajatised. Näiteks jäähalli puhul kulub energiat nii jahutusele (jää külmutamine) kui ka ventilatsioonile, valgustusele ja kütmisele areeni eri osades. See tähendab, et me kütame ja jahutame samaaegselt ning see on suurepärane näide sellest, kuidas saab kasutada arukat energia optimeerimist ja külmutustehnoloogiat, et vältida väärtusliku energia raiskamist. Jäähalli kondensaatori soojust saab kasutada basseini kütmiseks ning energiabilanssi jälgitakse automaatselt, et saavutada optimaalsed tingimused nii jäähalli kui ka basseini jaoks.

 

Jäähallide jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse parandamine:

 
Külmutusautomaatika

 

Külmutusautomaatika

Nutikas tehnoloogia, mis eemalt jälgib ja kontrollib külmutusseadmeid, ennetab võimalikke probleeme ja lahendab need enne nende tekkimist; aitab tõhusalt kaasa rajatise automatiseerimistehnoloogiale.

CO2-jahutus

 

CO2 külmutamine

CO2 on looduslik, jätkusuutlik ja odav külmutusaine ning parandab oluliselt energiatõhusust, sest rohkem CO2-jahutusest tulenevat jääksoojust saab tagasi võtta ja mujal taaskasutada.

icon-90.png

 

Energiamajandus

Kui kütmist ja jahutamist hallatakse ühes ja samas süsteemis, saab rajatis olla energiasäästlik. Osana arukast linnast saab liigse energia üle kanda kaugküttevõrku.

Jätkusuutlikkus ja kulutõhusus spordirajatistes:

 
 

Loe edasi: