Nõudlusele reageerimine ja võrgu paindlikkus aitavad vähendada energiakulu ja emissiooni

Nutikad hooned on hooned, mis on võimelised reguleerima oma energiakasutust olenevalt võrgus pakutava energia hinnast ja taastuvenergia kättesaadavusest.

Kas teie hoone on võimeline energiatarbimist ja -salvestamist automaatselt reguleerima? Arendage oma hoone nutika hoone suunas ja te võite vähendada energiakulu ja emissiooni.

Nutikas võrk tagab kinnisvara energiatõhususe

Energia nõudlust ja pakkumist on varem tasakaalustanud üksnes tarnijad. Nõudluse muutudes on energiaettevõtted oma toodangut kas suurendanud või vähendanud.

Taastuvenergia osakaalu suurenemisega kasvab siiski pakkumispoole volatiilsus, millele tuleb nõudluspoolel reageerida. Vajame vastupidavaid nutikaid võrke, mis võimaldavad paindlikku reaalajas tootmist ja energiakasutust.

Nutika hoone arendamine, mis reguleerib energiatarbimist automaatselt ja salvestab energiat.

Nutikad hooned tõstavad võrgu paindlikkust, aidates tasakaalustada energia tootmist ja koormust. Päikese-, tuule- või muu taastuvenergia vähesuse korral võivad nutikad hooned vähendada oma energiakasutust.

Küllusliku energiavarustuse korral võivad nutikad hooned energiat ka akudesse salvestada ja seda kas hiljem tarbida või võrku tagasi lasta. Hoonehaldussüsteem suhtleb võrguga ja kontrollib hoonetehnoloogiate soovitud energiataset, mõjutades kasutajaid minimaalselt.

Nende mõju optimeerimiseks võib need otsused teha tehisintellekt (AI).

Nõudlusele reageerimisest saadava kasu maksimeerimine kinnisvaras

Meie eksperdid aitavad kalkuleerida paindlikkuse potentsiaali, milleni on võimalik teie hoones ilma optimaalseid sisetingimusi ohustamata jõuda.

Optimaalse toimivuse saavutamiseks on olulisel kohal prognooside ja analüütiliste mudelite korrapärane ülevaatamine. Näiteks võime me optimeerida teie energiakasutust automaatselt olenevalt energiahindadest ja ilmaennustustest.

Meie kasutatavad analüütilised mudelid tuginevad Caverioni laialdasele ehitustehnoloogia-alasele pädevusele. Kasutades hoone terviklikuks kontrollimiseks Caverioni hoonehalduse (link) süsteemi, tagate nõudlusele reageerimisest maksimaalse kasu.

Nõudlusele reageerimist võib kasutada nii elektri- kui kaugküttes. Kaugkütte puhul läheb tulu enamasti kaugkütteettevõttele, kuna küttehind on tänapäeval endiselt sageli sama, olenemata ajast. Nõudlusele reageerimise kõrval haldab Caverion BMS tippvõimsuse piiramist. Kui kaugküttes ei kasutata taastuvenergiat, vähendab nõudlusele reageerimine teie kinnisvara emissiooni.

Elektrit kasutades võib kinnisvara elektritarbimist optimeerida automaatseks minimeerimiseks kõrge elektrihinnaga tundidel. Kui teie kinnisvaral on energia salvestamise või -tootmise võimalus, võib neid kasutada energia ostmise minimeerimiseks kõrge hinnaga ajal. Protsessi kulgu ja sääst on lihtsasti jälgitav Caverion SmartView abil.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed