Elektrisõidukite laadimisjaamade paigaldus ja hooldus

 

Alternatiivkütustel töötavate sõidukite turg on pidevalt kasvamas. Elektrisõidukite jaoks vajaliku taristu rajamiseks paigaldatakse linnadesse iga päev tuhandeid laadimispunkte. Kuna elektrisõidukite hulk on kiiresti kasvamas, hakkavad teie hoone kasutajad tõenäoliselt nõudma laadimispunktide olemasolu.

Kasvava nõudluse kõrval ärgitavad täiendavate laadimisjaamade rajamist ka eeskirjad. EL hoonete energiatõhususe direktiiv sätestab liikmesriikide kohustuse kehtestada hoonetes asuvatele elektrisõidukite laadimisjaamadele miinimumnõuded.

Professionaalsed paigaldised kogenud partnerilt

Laadimisjaamade paigaldus ja hooldus nõuab laialdast tehnilist pädevust ja sertifitseeritud kogemusi. Aitame teid kogu protsessi jooksul alates varasest planeerimisest, koostööst seadmete tarnijaga, vooluvõtukohtade uuendamisest kuni teie vajadustele sobiva eelpaigaldatud lahenduseni. Meie tugev tehniline pädevus tagab nende optimaalse koostoime elektrivõrgu ja ka taristuga.

Electric car charging.jpg

CO2 emissioon on viimase 50 aasta jooksul dramaatiliselt kasvanud. Anname oma valdkonnas kliimakriisiga võitlemisel olulise panuse, ja vastavalt sellele ehitab Caverion üles oma teenused. Rajades nutikaid ja kestlikke hooneid ja linnu, mille elanikud on loovad ja edukad, täidame praegu elavate inimeste vajadused ilma, et see toimuks tulevaste põlvkondade arvelt.

E-mobiilsus on nutikate ja kestlike linnade oluline osa ning see ühtib meie keskendumisega jätkusuutlikkusele ja tugeva kogemusega nutika tehnoloogia alal.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed