Küttesüsteemid ja kanalisatsioon moodsatele ja energiatõhusatele kinnisvaradele

 

Tõhususe ja kestlikkuse kombineerimiseks pakuvad suurepärast võimalust innovatiivsed taastuvenergial põhinevad küttelahendused nagu näiteks soojuspumbad. Ühendatusel tänapäevase kaugküttesüsteemiga, mis kasutab ligipääsu teistest taristuobjektidest nagu elektrijaamad pärit soojusele, võib olla oluline mõju nii majanduslikult kui ökoloogiliselt.

Hästi kavandatud ja hallatud sanitaarlahendused nagu veetorustik, kanalisatsioon, veevarustus ja jäätmete vaakumkogumissüsteem, ennetavad eutrofeerumist ja saastumist. Seadmete kahjustusi ja võimalikke äriseisakuid võivad põhjustada ka veelekked, mistõttu investeerimine kvaliteetsesse veetorustikku ja kanalisatsiooni tasub ennast kiiresti ära.

Teie kütte- ja kanalisatsioonisüsteemide optimaalse elutsükli tagamine ühtse kontaktpunkti abil

Pakume täielikke kütte ja kanalisatsiooni elutsükli teenuseid alates planeerimisest ja paigaldusest kuni järelevalve ja hoolduseni. Meie kvalifitseeritud ja sertifitseeritud professionaalid hoolitsevad teie hoonete ja tööstusettevõtete, projektide ja teenuste kütte-, heit- ja tarbeveelahenduste eest. Võite keskenduda oma põhitegevusele, teades, et teie kinnisvara toimib hästi ja optimaalselt.

Aitame teil valida kõige sobivama ja tõhusama küttetehnoloogia:

  • Küte
  • Traditsiooniline ja moodne kaugküte
  • Energiatõhusad, ökoloogilised lahendused, mis pakuvad mugavust lõppkasutajatele
  • Ühtne kontaktpunkt uutele süsteemidele, renoveerimistele, seadmetega varustamisele ja hooldusele
  • Põletusseadmed ja katlad
  • Keerukamad, taastuvenergial põhinevad küttelahendused nagu soojuspumbad.
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteem
  • Traditsiooniline veetorustik
  • Kanalisatsioon
  • Veevarustuslahendused

Pakume ka sadevee kasutamise ja keerukamaid heitvee töötlemise lahendusi, mis võivad teie tegevust oluliselt mõjutada.

24/7 professionaalne seire

Caverioni kaugjälgimiskeskused tagavad teie hoone süsteemiprotsesside professionaalse järelevalve 24/7. Kaugjälgimiskeskus tegutseb tihedas koostöös kõnekeskuse töötajatega, kes registreerivad teie teenusenõuded.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed