Kaugküte – kulutõhusa ja keskkonnasõbraliku süsteemi ehitamine ja hooldus

Kestlike eesmärkide saavutamine majanduslikult elujõulisel viisil on muutunud viimastel aastatel üha olulisemaks. Nõudlus keskkonnasõbralike energialahenduste järele on kõrge. Kaugküte võib olla energiatõhus küttelahendus, mida tunnustab ka EL. Olemasoleva kaugküttevõrgustiku laiendamisel või renoveerimisel võib kogenud partneri valimine aidata tõhusust tõsta.

Kaugkütte tõhususe tõstmine reguleerimise abil

Kaugküttes kasutatakse elektrijaamade kõrvalsaadusena tekkinud termaalenergiat, mis minimeerib energiakadusid. Nii olemasolevate kui uute võrgustike optimeerimiseks on mitmesuguseid võimalusi, seega võivad teie kliendid kasutada kõiki moodsa kaugkütte hüvesid. Näiteks võib kaugküttetorustikus ringleva lepingulise veevoo mõõtmine ja reguleerimine tähendada märgatavat kokkuhoidu, aidates lepingulist tarbimist optimeerida. 

Usaldage kaugkütte ehitamise ja paigaldamise alaseid kogemusi

Optimaalne kaugküttesüsteem pakub taskukohast ja keskkonnasõbralikku mugavust. Kasutades aastatepikkuseid kogemusi kaugkütte alal, muudame soojatarned moodsa kaugküttevõrgustiku projekteerimise ja ehitamise abil ökoloogiliseks ja energiatõhusaks.

Võtame vastutuse teie kaugküttevõrgustiku eest, pakkudes teie kaugküttejaamade ja soojusvahetikomplektide renoveerimist, varustamist seadmetega ja hooldust. Võime rajada paindliku võrgu ja aitame teil ja teie klientidel nõudlusele reageerimisest kasu saada.

Meie pädevus hõlmab:

  • kaugküttejaamade kapitaalremonti
  • soojusvahetite kapitaalremonti
  • lepinguliste veevoogude reguleerimist

Pakkuge oma klientidele mugavust ja tagage toimivad, kulutõhusad, laiendatavad kaugküttelahendused.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed