Kandidaadi isikuandmete töötlemise nõusolek

Esitades oma CV, kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun allpool nimetatud tingimustega, st et: nõustun Caverion Eesti AS-l (registrikood 10010169, asukoht registreeritud aadressil Mustamäe tee 16, Tallinn) töötlema minu esitatud isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, haridus- ja töökogemusandmed (CV andmed)) minu kui kandidaadi sobivuse hindamiseks ettevõttesse.


Olen teadlik ja mõistan, et ettevõte võib minu kandidatuuri hindamiseks vaadata minu sotsiaalmeedia profiili, avalikult internetist leitavat teavet minu kohta ning koguda minu isikuandmeid seoses kvalifikatsiooni, tööoskuste ja erialaste omadustega minu endistelt tööandjatelt.

Olen teadlik ja mõistan, et:

  • mul on õigus tutvuda esitatud isikuandmetega ja teada, kuidas neid töödeldakse,
  • teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest,
  • nõuda vigaste, puudulike või ebatäpsete isikuandmete parandamist,
  • nõuda isikuandmete töötlemise peatamist,
  • keelduda oma isikuandmete töötlemisest,
  • nõuda, et Caverion Eesti AS kustutaks minu esitatud isikuandmed.


Olen teadlik ja mõistan, et mul on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, esitades selleks taotluse e-posti teel aadressile personal.ee@caverion.com.


Olen teadlik ja mõistan, et minu isikuandmeid kandidatuuri hindamise eesmärgil töödeldakse mitte kauem kui 6 (kuus) kuud alates andmete kogumise alguskuupäevast, välja arvatud juhul, kui ma võtan nõusoleku tagasi oma isikuandmete töötlemiseks nimetatud eesmärkidel. Sellisel juhul mõistan, et Caverion Eesti AS lõpetab minu isikuandmete töötlemise alates minu avalduse kätte saamise kuupäevast.


Olen teadlik ja mõistan, et mul on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile, kui ma arvan, et Caverion Eesti AS töötleb minu isikuandmeid ebasobivalt.