Tulekustutus- ja sprinklerisüsteemid kaitsevad teie hoones viibivaid inimesi ja vähendavad kahjusid

Kontrolli alt väljunud tulekahju on inimeste ohutuse, varalise kahju ja äri järjepidevuse seisukohalt õudusunenägu. Leegid ja suits kujutavad endast terviseriski, kallid seadmed ja materjalid võivad hävida ja äritegevus võib äkitselt seiskuda, kuna hoonet ei saa kasutada.

Esimene samm tuleohutuse suunas on tulekahju avastamissüsteem. Tulekahju avastamisele järgneb selle kustutamine tõhusate tulekustutus- ja sprinklerisüsteemide abil.

Kinnisvara ohutuse tõstmine moodsate tulekustutusseadmete abil


Hästihooldatud kinnisvara, kus inimesed tunnevad ennast hästi, tõstab hoone väärtust ja parandab hoones tegutsevate ettevõtete tööandjakuvandit. Tule kustutamine on tähtis osa hoone ohutusest, mistõttu investeerimine õigetesse seadmetesse ja korralik hooldus on vaeva väärt ja tasub ennast tulekahju korral enam kui ära.

Kuna kinnisvara tüübid ja neis aset leidvad tegevused ja tulekoormused on erinevad, vajab teie ruumide jaoks sobivate tulekustutus- ja sprinklerisüsteemide hindamine ja tarne eksperdi abi.

Nüüdisaegsed tulekustutus- ja sprinklerisüsteemid tagavad kinnisvara turvalisuse kogu elutsükli ajal

Meil on laialdane pädevus ja kogemused nii standardsete kui kohandatud tulekustutus-, sprinklerisüsteemide ja tuldpärssivate ainete alal. Milline teie hoone spetsiifika ka ei ole, garanteerime me usaldusväärse ja tõhusa lahenduse, mis vastab teie vajadustele.

Meie elutsüklipõhine lähenemine tagab teie lahenduse funktsionaalsuse ja optimeerituse kogu elutsükli jooksul. Kliendikeskne planeerimine, kvaliteetsed paigaldised ja regulaarne hooldus tagavad teie kinnisvara tulekustutus- ja sprinklerisüsteemidele optimaalse lahenduse.

Võite keskenduda oma põhitegevusele, muretsemata tuletõrjevahendite üle. Osana pikaajalisest partnerlusest teostame me remonti ning iga-aastaset ja muud planeeritud ja täielikult teie vajadustele kohandatavat hooldust.

Oleme teile abiks järgneva projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldusel:

  • Sprinklerisüsteemid
  • Veepõhised tulekustutussüsteemid
  • Gaaskustutussüsteemid
  • Vahupõhised kustutussüsteemid
  • Köögipõlengute kustutussüsteemid
  • Esmased tulekustutusvahendid.


Kas see sütitas huvi? Ootame põnevusega teie hoone erinõudeid, võtke julgelt ühendust!

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed