Puhasruumilahendused, mis vastavad ka kõige nõudlikumatele vajadustele

 

Puhasruum tagab maksimaalse kontrolli näiteks õhus lenduvate osakeste, temperatuuri, suhtelise niiskuse, õhuvoolu ja rõhuerinevuse üle. Tulenevalt eeskirjades ja/või tööstusharu sisestest kokkulepetes nagu näiteks hea tootmistava (GMP) sätestatud nõuetest vajavad paljud tööstusettevõtted oma tootmisprotsessi jaoks kontrollitud tootmiskeskkonda. Sellistele nõudlikele kriteeriumitele vastava ruumi loomine nõuab kogenud erialaspetsialistide abi.

Kuidas luua sertifitseeritud puhasruum?

Optimaalse puhasruumi loomiseks järgige allpool toodud ühe usaldusväärse „algusest-lõpuni“ partneriga protsessi.

  • Eelprojekt: Esimene samm usaldusväärse lahenduse arendusprotsessis on teie tulevaste nõuete analüüs süsteemi üldprojekti loomiseks. Eelprojekteerimisprotsessist saadud kogemused panevad aluse järgmistele etappidele.
  • Põhi- ja tööprojekt: Projekteerimisfaasis täpsustatakse teie nõudeid ja tulemuseks on fikseeritud hinnaga pakkumine, ajakava ja kokkulepitus projekti nõuetes.
  • Kasutusvalmis paigaldus: Teie partnerina teostame täieliku paigalduse ja tagame kõikide teie puhasruumi funktsionaalsete ja süsteeminõuete dokumenteerimise ja täidetuse.
  • Sertifitseerimis- ja valideerimisprotsess: Süsteemi ja seadmete sertifitseerimine on tähtis valideerimisprotsessi osa ja see toimub vastavalt EL GMP suunistele. GMP-projektide puhul võib Caverion võtta vastutuse projekti lõpliku testimise, paigalduse, funktsioonide ja tulemuste eest.

Caverion kui usaldusväärne puhasruumipartner keeruliste elektroonika-, nanotehnoloogia-, ravimitootmise ja biotehnoloogiatööstuse keskkondade alal

Meie laialdased kogemused projektijuhtimise, puhasruumide projekteerimise, ehitamise ja paigaldamise alal garanteerivad terviklahendused, sertifitseerimis- ja testimisteenused igasuguste stsenaariumite puhul.

Meie kasutusvalmis lahendused on loodud toetama teid alates projekteerimisfaasist kuni sertifitseerimise ja valideerimiseni. See garanteerib puhasruumi vastavuse teie ärivajadustele veel paljudeks aastateks.

GMP nõuete täitmine, valides õiged tooted

Sertifitseeritud, kauakestev puhasruum luuakse kvaliteetsetest materjalidest valmistatud täppistoodetest. Pika kasutuseaga toodete valimine vähendab pikas perspektiivis kulusid.

CleanPlus on meie lai tootevalik ravimi- ja biotehnoloogiatööstusele, haiglatele, operatsioonisaalidele ja teistele rakendustele, mis nõuavad GMP ja teiste kohaldatavate puhasruumistandardite kohaselt valideeritud puhasruumi.

CleanPlus tooted tagavad optimaalse kontrolli ruumi sisekliima üle ja sisaldavad laia valikut erinevaid rakendusi. CleanPlus tooted vastavad ka kõrgeimatele hügieenikontrolli, kvaliteedi-, paindlikkuse, vastupidavuse ja üldiste omanikukulude standarditele.

CleanPlus toodete siledad ja kõvad pinnad on kiiresti ja ohutult puhastatavad. Need on ka kõrge mehhaanilise tugevusastmega ning toodetud ja paigaldatud erakordse täpsusega.

Enamik materjale ja kõik komponendid on valmistatud Põhjamaades. Nüüdisaegsete CAD- ja IT-süsteemide kasutus, eeltootmine ja kliendikeskne tootmine võimaldab meil pakkuda lühikesi teostusaegu, kiireid tarneid ja kiireid paigaldusprotsesse. See tähendab teie puhasruumi rajamist ja käikulaskmist pea olematu ajakuluga.

Võtke ühendust ja ehitagem kauakestev, kergesti hooldatav puhasruum. Kiiremini kui arvate.

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed