Projekteerimine & Ehitus garanteerivad usaldusväärse projektitulemuse

Õige tulemuse tagamine „algusest-lõpuni“ ehitustehnoloogiapartneriga

Kuidas olla kindel, et teie hoone ehitusprojekt viiakse ellu energia- ja kulutõhusa rajatisena? Ja…

Kuidas olla kindel, et teie hoone ehitusprojekt viiakse ellu energia- ja kulutõhusa rajatisena? Ja et see hoone pakub samal ajal tulevastele kasutajatele mugavat ja ohutut keskkonda? Vastus on projekteerida ja ehitada teie hoone elutsüklipõhise lähenemise abil.

 

Hoone projekteerimine arvestades üldise elutsükliga

Elutsüklipõhises lähenemises optimeeritakse projekteerimis- ja investeerimisvalikud teie hoone kogu elutsükli kulude (TLCO) põhjal. Tehes tarku valikuid ja kasutades moodsaid digilahendusi, võite iga-aastaste energia- ja hoolduskulude pealt säästa kuni 30%.

Projekteerimishaldus vähendab teie riske

Sellise olulise säästu garanteerimiseks ilma kasutajakogemust ohverdamata on asjatundlik projekteerimishaldus suisa kohustuslik. Projekteerimishaldus tähendab teie projekteerimis- ja ehituspartneri vastutust projekti koordineerimise, analüüsi ja testimise eest, sh. osapoolte haldamist kogu projekteerimisprotsessi jooksul - arvestades ehitus- ja ka käitus- ja hooldusfaasiga.

Caverioni projekteerimishaldus vähendab teie riske. Tagame õigusaktidele vastavuse ja tugiprojektide usaldusväärse ja järjekindla täideviimise.

Riskide ja kulude vähendamine, kombineerides projekteerimise ja tarne

Miks peaksite oma projekti tarnepartneri kaasama juba planeerimis- ja projekteerimisfaasis? Varane koostöö lühendab tarneaega, parandab projekti elluviimise tõhusust ja tagab tõrgeteta suhtluse projekti jooksul. See vähendab ka ümberplaneerimise vajadust projekti hilisemates faasides.

Meie ekspertkonsultandid aitavad teil planeerida tulevasi hooneid või rajatisi, arvestades kestlikkuse ja digiteerimise alaste uusimate eeskirjadega. Kasutades kõikide tehniliste valdkondade, tööstussegmentide ja meie endi nutikate tehnoloogiate ja digilahenduste alaseid kogemusi, võime projekteerida teie nõuetele vastava optimaalse lahenduse.

Projekteerimise & Ehituse teenused kõikidele projekti faasidele

Eelprojekt uurib tulemusi ja lahendusi

Eelprojekteerimine on meie Projekteerimise & Ehitusteenuste esimene etapp. See algab põhjaliku analüüsiga teie vajadustest ja soovitud tulemustest. Kui tulemused on määratletud, hindame alternatiivseid lahendusi, arendame välja konkreetsed süsteemid ja valmistame ette projekti kava koos prognoositavate investeerimiskuludega. Võime ka prognoosida üldiseid elutsükli kulusid. Tulemuseks on dokument, mis suunab kogu edasist arengut.

Kaasake Caverion eelprojekteerimisfaasi, et maksimeerida toimivust ja tulemusi, ning minimeerida teie projekti ja hoone elutsükli üldkulusid. Arvestades elutsükli kulude (LCC) ja üldiste omandikuludega (TCO), annab eelprojekteerimine teile ja meile võimaluse (vajadusel) suunda muuta, mõjutamata projekti elluviimise ajakava.

Põhiprojekteerimine defineerib projekti ülesehituse

Põhiprojekteerimise faas (tuntud ka kui süsteemi- või kõrgetasemeline projekteerimine) hõlmab üldise süsteemi ülesehituse defineerimist, projekti ülesehitust ja nõutavate näitajate kirjeldust. See on üldine raamistik, millega töötada.

Tööprojekt määrab kindlaks teie hoone iga mutri ja poldi

Selles tähtsas faasis muudame varem määratletud eesmärgid ja tulemused täidetavateks tarne- ja paigaldusplaanideks.

Esitame teile üksikasjaliku ülevaate iga süsteemi kohta ja kirjeldame põhjalikult vastavaid kasutajaliideseid ja funktsioone. Projekteerimine hõlmab selliseid võtmeelemente nagu automatiseerimissüsteemi ja selle süsteemiühenduste üksikasjalik funktsionaalsus. See projekt toimib rakendusfaasi alusena.

Ehitustööde alane kogemus tagab tööprojekti korraliku elluviimise

Pärast projekteerimise korralikku haldamist ja läbiviimist sõltub projekti edukus tehnilise paigaldaja kogemustest.

Meie kogemused projektijuhtimise ja tehniliste paigaldiste alal tagavad ehitusfaasi ja projekti üleandmise kõige professionaalsemal moel, vastates kõikidele tehnilistele nõuetele.

Järgmine aste pärast Projekteerimist & Ehitust?

Eksperdi nõuanded ei lõpe pärast projektifaasi. Võime teid jätkuvalt toetada kogu hoone või tööstusrajatise elutsükli ajal. Kasutaja vajab muutust ja tehnoloogia uueneb pidevalt. Just seepärast me paindlikult planeerimegi. Paindlikud plaanid jätavad ruumi tehnosüsteemide uuendustele ja tänapäevastamisele, võimaldades neid alati käitada võimalikult tõhusal ja usaldusväärsel moel. See garanteerib teie klientidele ja hoone lõppkasutajatele optimaalse keskkonna.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed