Asjatundlik kinnisvarahaldus parandab hoone käitust

Suurem osa kinnisvaraga seotud kuludest ja emissioonist tekib selle kasutamise faasis. Kinnisvara…

Suurem osa kinnisvaraga seotud kuludest ja emissioonist tekib selle kasutamise faasis. Kinnisvara väärtuse optimeerimise võti peitub käituskulude minimeerimises ilma hoone lõppkasutaja kogemust ohtu seadmata.

 

Suurepärase kasutajakogemuse säilitamine

Enamik hoone kasutajaid soovib tegutseda optimaalse sisekliima ja minimaalse energiatarbimisega hästitoimivas, inimkeskses keskkonnas. Järjepideva äri tagamiseks vajab teie hoone käitus ka funktsioonide katkematust. Omaniku vaatenurgast soovite te kindlasti vältida ootamatuid, kulukaid remonditöid ja pikki viivitusi probleemide lahendamiseks õige kontakti leidmisel.

Teie hoonete väärtuse arendamine ja säilitamine


Toimingute ja hoolduse pikaajaline planeerimine ja regulaarsed järelmeetmed garanteerivad:

  • läbipaistvad ja ennustatavad kulud
  • energiasäästu
  • minimaalsed ärikatkestused ja lühimad võimalikud reageerimisajad
  • kinnisvara optimaalse väärtuse kogu elutsükli ajal
  • kasutaja rahulolu paranemise
  • eksperdi nõuanded kohapeal ja eemalt.

Caverion püüab nende eesmärkideni jõuda enam kui 30 000 kinnisvaras, milles me hetkel tegutseme. Meie kogenud ja pühendunud kinnisvarahaldurid tegelevad tõhusa toimingute haldamise ja süstemaatilise pikaajalise planeerimise abil teie hoonete väärtuse säilitamise ja arendamisega. Tervikliku kinnisvarahalduse tagamiseks toetavad seda protsessi projektijuhid, hankejuhid ja kestliku arengu eksperdid.

Meie eksperdid tegelevad kõikide nõudlike kinnisvarahaldusteenustega nagu hoone tehnosüsteemide tehniline hooldus, kliendi vajadustele kohandatud uuendused ja kaasajastamised, digitaalsed teenused ja lahendused, samuti nutikad tehnoloogiad. Meie energiaeksperdid annavad teie rajatiste energiatõhususe pidevaks parandamiseks ennetavaid soovitusi. Meie kaugjärgimiskeskustega, mis suudavad tegeleda enam kui 90% hoonete häireteadetega, on ühendatud tuhanded hooned.

Teiste mittetehniliste valdkondade puhul kasutame professionaalsete ekspertalltöövõtjate abi, kuid võimalus kasutada ühtset kontaktpunkti jääb teile alles.

Meie kinnisvarahaldusteenuse juurde kuulub ka täielik ja KPI-keskne aruanne, mis kohandatakse vastavalt teie vajadustele.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed