Energianõustamine ja energiatõhususteenused vähendavad kulusid ja süsiniku emissiooni

Hoonetest eralduvad CO2-heited moodustavad peaaegu 40% kogu Co2 emissioonist. Hoone energiakasutuse…

Hoonetest eralduvad CO2-heited moodustavad peaaegu 40% kogu Co2 emissioonist. Hoone energiakasutuse vähendamine sillutab ühtlasi teed süsinikuneutraalse maailma poole.

 

Energiatõhususse investeerimine aitab saavutada kõrget ROI-d

Kuna energiahind eelduste kohaselt kasvab, on energia tarbimine muutunud nutikate hoonete jaoks prioriteetseks. Hoone käitamine hõlmab ligikaudu 80% hoone kasutusea kuludest, ja 50% neist kuludest on seotud energiatarbimisega.


Investeering energiatõhususse tasub ennast tavaliselt ära lühikese ajaga. Energiatõhusate hoonesüsteemide ja regulaarse hooldusteenuse abil võite energiatarbimiselt säästa kuni 30%.


Pikaajalise energiatõhususe planeerimise abil võite täita eeskirju ja alandada käituskulusid, tagades kokkuvõttes hoone väärtuse.

Hoone muutmine nutikaks, kõrgtehnoloogiliseks ja kestlikuks

Selle eesmärk on optimeerida energiatarbimise vähendamise nimel kõik hoone tehnosüsteemid ilma hoone kasutajakogemust ja -tingimusi ohtu seadmata.  Tagamaks hoone tehnosüsteemide usaldusväärne toimimine tervikuna, on ülioluline veenduda, et teie partneril on terviklik arusaam teie hoone kõikide tehnosüsteemide ühilduvusest ja interaktiivsusest.

Peame energiatõhususe haldamist pidevaks protsessiks. Olenemata sellest, kas tegemist on uue ehitusprojekti või olemasoleva hoonega, abistavad meie energianõustajad teid hetkeolukorra hindamise, eesmärkide seadmise ning rakendamise, aruandluse ja pideva arengu strateegia loomisel. Energiatõhususe haldamine on ikkagi teie hoone hoolduse põhjapanev osa.

Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg
City - Energy advice and Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg

Kooskõla tagamine EL õigusaktidega

EL seadusandluses, sh. EL kliima- ja energiaeesmärkides on kehtestatud vastavusnõuded ja üldised eesmärgid hoonete energiatõhusaks kasutamiseks. Meie energianõustamisteenused tagavad teie äritegevuse kooskõla kehtivate õigusaktide ja eesmärkidega.

ja oma energia tootmine

Lihtsustamaks süsiniku jalajälje vähendamist, aitame teie hoonetel toota nt. päikesepaneelide või kohaliku soojatootmise abil oma taastuvenergiat, mis vähendab nõudlust sisseostetud energia järele.

Ekspertteenused kinnisvaraportfelli energiatõhususe tõstmiseks

Energiastrateegia visandab teekonna kestlikuma kinnisvaraportfelli suunas

  • Süstemaatiline lähenemine kestlikele tehnilistele lahendustele
  • Eesmärke ja tegevusi ühendavad taristu arengukavad ja raamistikud

Energiaauditid hindavad energiatõhususmeetmete mõju

  • Ülevaade soovitatud muudatuste ja investeeringute majanduslikust mõjust
  • Tehnoloogilise arenduse võimalused põhiülevaate, süvaanalüüsi või põhjaliku aruandluse abil

Energiamõõtmised tegeliku olukorra mõistmiseks

  • Vajaliku struktuuri tuvastamine energiatarbimise usaldusväärseks mõõtmiseks
  • Nõustamine energiatõhusama käituse jaoks vajalike sammude alal
 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed