Elektrijaamade käitus- ja hoolduspartnerlus optimeerib energiatootmist

Elektrijaamade ja energiajaotussüsteemide jätkuvalt turvaline ja tõhus käitus, vähendades samal ajal…

Elektrijaamade ja energiajaotussüsteemide jätkuvalt turvaline ja tõhus käitus, vähendades samal ajal emissiooni, on tänapäeva energeetikasektori üks suuremaid väljakutseid. Terviklik käitus- ja hoolduspartner võib tootmise tõhusust ja teie vara väärtust oluliselt suurendada.

 
 

Usaldusväärsuse, ohutuse ja kestlikkuse tõstmine käitus- ja hoolduspartnerluse abil

Kuna seisak ei ole energia tootmises ja jaotamises mõeldav, on katkematu tootmisprotsessi tagamine eluliselt tähtis. Maksimaalse usaldusväärsuse saavutamiseks, tõstes samal ajal ohutust ja kestlikkust, vajavad elektrijaamad erinevate süsteemide ja seadmete käitamiseks ja hoolduseks terviklikku lahendust.

Kogenud partnerina oleme teile strateegiliste eesmärkideni jõudmisel abiks. Uusim digitaaltehnoloogia ja infoanalüüs vähendavad seisakuid ja mõjutavad otseselt jaama tõhusust, samas kui hästiplaneeritud korraldus tagab teie edu keskkonna- ja ohutusnõuete järgimisel.

Tootmise ja turustamise optimeerimine

Oleme kogenud O&M partner, kes leiab teie energiatootmise ja -turustamise optimeerimiseks alati rätseplahenduse.
Me hooldame ja käitame suurt osa Soome hüdroenergiast, peaaegu 60 suuremat hüdroelektrijaama, lisaks sellele ka erinevaid kütuseid kasutavaid koostootmis- ja kondensatsioonijaamu. Me vastutame olulise osa Soome kaugküttetootmise eest ning käitame ka Soome ja Poola kaugküttevõrke.

Meie laialdased oskusteadmised ja kogemused ulatuvad nõudluspoole rajatiste käitamisest ja hooldusest elektri ja soojuse tootmisüksusteni.

Pidevalt edasi arendatavad tipptasemel digitaalteenused tõstavad teie ettevõtte käituse korraldatust ja ennustatavust. Teie organisatsioon kasutab reaalaja protsessiandmetest, analüüsist ja automatiseeritud suunistest saadavaid hüvesid, mis tagavad teie energiatootmise maksimaalse usaldusväärsuse, tõhususe, tööohutuse ja kestlikkuse.

Caverioniga võite rahulikult oma põhitegevusele keskenduda. Võtke meiega ühendust ja me aitame hooldada ja arendada teie elektrijaamu ja jaotusvõrku.

 

Kas soovite teada meie teenuste hindu?

Palun võtke ühendust

 

We help our customer succeed