Ain Viljasto

Ain Viljasto
Lõuna- ja Ida-Eesti regiooni grupijuht, ATS ja turvasüsteemide vastutav spetsialist