Projektijuhtimine

Projektihalduse kvaliteetsed protsessid tagavad kogu hanke edukuse

Kõik hooned ja tööstusehitised on oma individuaalsete väljakutsete seisukohast unikaalsed. Seetõttu on tähtis juhtida ja prognoosida projekte ning optimeerida pidevalt projektijuhtimist. Kvaliteedi, kulude ja ajagraafiku muudatused tuleb võtta koheselt arvesse.

Kõik tegevused dokumenteeritakse, salvestatakse ja on lihtsasti kättesaadavad. See hõlmab kogu väärtusahelat, sealhulgas alltöövõtjaid, tarnijaid ja logistikat.

Kvaliteetne projektijuhtimine on iga projekti edukuse eeltingimus. See kehtib erinevate kontseptsioonide, professionaalsete oskuste, töövahendite ja meetodite kohta, mille abil täidetakse projekti eesmärgid ja tagatakse projekti edukus.

Ilma tõhusa projektijuhtimiseta tekivad projektides sageli probleemid ja nende ebaõnnestumise tõenäosus on suurem.

Juhime projekte väga erinevates valdkondades

Caverionil on suured kogemused erineva ulatuse ja suurusega komplekssete projektide juhtimises mitmesugustes valdkondades, mille hulka kuuluvad:

• elamuehitus
• ärihoonete ehitus
• infrastruktuur
• tööstus
• haridus
• tervishoid

Võime juhtida ka muude alltöövõtjate poolt tehtavaid töid.

Ainult ühe tarnija kasutamise eelised

Projektijuhtimise teostamine ühtse paketina on lõppkokkuvõttes soodsam. Ainult ühe ettevõtte teenuste kasutamine projektijuhtimiseks ja projekti täideviimiseks annab mitmeid eeliseid:

• Lühemate projektide korral võivad paigaldustööd kattuda planeerimise etapiga
• Projektlahenduste, kvaliteedi, kulude ja ajagraafiku paindlik muutmine kontrollitud viisil
• Projekti kogukulude ja töömahukuse vähenemine tänu tööprotsesside täiustamisele

Tööprotsesside täiustamise tegurid:

• Kiirem elluviimine tänu ühiste protsesside ja mudelite korduskasutamisele
• Projektiga tekib vähem probleeme, kui kasutada projektijuhtimise ennetavaid protsesse
• Tõhusam otsuste vastuvõtmise protsess organisatsioonis tänu efektiivsemale projektialasele andmevahetusele.
• Klientide suurem rahulolu ja ümberehitustööde väiksem vajadus, kui ehitada kohe kõrge kvaliteediga objekt

Projektijuhtimine

Caverioni projektijuhid teevad tihedat koostööd kliendiga. Hoolikalt valitud projektitöörühmad juhivad projekti kvaliteedi, aja ja finantside osas püstitatud eesmärkide suunas. Vastutame ka eeskirjade täitmise ja ametiasutustega suhtlemise eest.

Projektijuhtimise raames kooskõlastame ja ühendame erinevad valdkonnad ühtseks lahenduseks. Suurte või komplekssemate projektide puhul, kus rajatised on tihedasti integreeritud, toimib Caverion kliendi ühtse kontaktisikuna kõigi tehnorajatiste puhul.

Projekti elluviimise ajal on otsustava tähtsusega projekti pideva korrigeerimise, prognoosimise ja optimeerimise etapid.

Caverioni projektijuhtimine hõlmab alljärgnevaid tegevusi:

• Ajagraafikute koostamine ja jälgimine
• Ehitusplatsi organiseerimine ja järelevalve
• Pretensioonide haldamine
• Koostöö muude sidusrühmadega (peatöövõtjad, konsultandid, projekteerijad ja lõppkasutajad)
• Hanketegevus, operatiivne varustamine ja alltöövõtjate rakendamine
• Materjalide tarned ja logistika
• Paigaldustööde kooskõlastamine muude tehniliste valdkondadega
• Kulukontroll ja kulude prognoosimine
• Arvete esitamine ja sularaha inkasseerimine
• Saabuvate arvete ja maksete kontrollimine
• Aruandlus
• Kvaliteedijuhtimine
• Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimine
• Ametiasutustelt lubade hankimise protsess
• Käivitamine, katsetamine ja kasutuselevõtmine
• Projekti dokumentatsioon
• Objekti üleandmine
• Garantiiperioodi haldamineVõtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed