Projekti täideviimine

Projekti tõhususe tagamine kogu ehitise elutsükli ajal

Paigaldised ja üldised tehnilised lahendused muutuvad hoonetes üha komplekssemateks ja keerulisemateks. Praegusel ajal moodustavad need suure osa hoone investeerimiskuludest.

Hästi väljaehitatud süsteemidel, tehnilisel disainil ja projektide täideviimisel on suur mõju kinnistu elutsükli üldistele kuludele, kinnistu väärtuse säilimisele ja keskkonnamõjule.

Caverioni pädevus ja asjatundlikkus kõigis tähtsates tehnikavaldkondades tagavad tasakaalustatud riskide ja kasumliku tulemiga projekti.

Caverioni projektide täideviimise teenus põhineb alljärgnevatel teguritel:

  • projektide haldamise juhtiv metoodika
  • sünkroonitud protsessid
  • üldine võimekus
  • järjekindlad, kõrge kvaliteediga tulemused

Tänu oma tööliste regulaarse koolitamise programmidele tagame:

  • nõutava kvaliteedi ehitusplatsil
  • eeskirjade järgimise
  • töökaitse rangetest protseduuridest kinnipidamise

Projekti täideviimise teenus sisaldab seadmete paigaldamist ühes või mitmes tehnikavaldkonnas vastavalt projektile.

Tehnilised paigaldised

Koos meie projektijuhtimise teenusega pakume ka kompleksteenust. Seega oleme võimelised tagama ja integreerima kõik tähtsad valdkondade vahelised lahendused.

Pakume projekti varase staadiumi jaoks ka konsultatsiooniteenuseid ning planeerimise ja projekteerimise teenuseid, mis tagavad efektiivsema hankeprotsessi.

Üheksa tehnilise valdkonna hulka kuuluvad:

 
Need valdkonnad hõlmavad hoonete ja tööstusobjektide, projektide ja teenuste kogu elutsüklit. Caverion pakub neid teenuseid kas kombineerituna või eraldi individuaalsete teenustena.Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed