Automaatika

Automaatika tehnoloogiate ja lahenduste kiire areng ning uued lahendused võivad hooneid ja tööstusettevõtteid märkimisväärselt mõjutada.

Automaatika - energiasääst ja kulude kokkuhoid 


Automaatika on väga oluline energiatõhususe seisukohalt, kuna see võimaldab kontrollida hoonete ja tehaste olukorda. Automaatika on kui aju, mis juhib ja reguleerib kõike.

Kõige tähtsamad otsused automaatika kohta tehakse projekteerimise või uuendamise ja parandamise ajal, sest automaatika mõjutab oluliselt energiatõhusust ja kokkuhoidu ning tulemüüre ja andmete turvalahendusi. Automaatsüsteemide abiga saame meie või kliendid ühe integreeritud liidese abil hallata näiteks kliimaseadmete juhtimissüsteeme, energiatarvet, juurdepääsu ja tulekahjusüsteeme. Kasutame avatud lahendusi, tänu millele on süsteem eraldiseisev ja toetab seega tavalisi sideliideseid, nagu KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI ja BACnet. Meie teenus hõlmab ka automaatseid elektriseadmeid töötlemise ja elektritööstuse jaoks, alates projekteerimisest, seadmetega varustamisest kuni paigaldamise ja juurutamiseni.

Automaatsüsteeme kasutatakse mitmetes linnades, kus on süsteemi integreeritud mitmed hooned ja veevarustus. Süsteemiga saab jälgida nii üksikuid ehitisi kui ka suuri tehaseid.

Meie kliendid saavad oma hooneid hallata ja juhtida. Lepingulistele klientidele pakume ka kõige moodsama juhtruumi ja elektritarbimise haldamise teenuseid. Hoonest kogutud ajakohane teave ja hoone salvestatud andmeid saab kasutada vajaliku hoolduse analüüsimiseks ja ennustamiseks.

Ametiasutused on nende tööde jaoks paika pannud kindlad nõudmised, mis tagavad, et töö on tehtud professionaalselt ja kvaliteetselt. Meie töötajatel on nende nõudmiste täitmiseks vajalikud litsentsid ja kvalifikatsioonid.

Meie teenus on kättesaadav 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Jälgides ja juhtides seadmeid kaugjuhtimise abil Caverioni juhtimisruumist, tagame, et tehnosüsteemide järelevalve ja probleemide lahendamine on energiatõhusam. Juhtimisruumis töötavad kõrgelt kvalifitseeritud insenerid, kes jälgivad süsteemide töötamist või teevad nendega katseid ja kohandavad süsteeme vigade tekkimisel.

Juhtimisruum teeb tihedat koostööd kõnekeskusega, kus registreeritakse klientide esitatud päringud. Kõnekeskus ja juhtimisruum moodustavad Caverioni klienditeeninduskeskuse, mis on lepingulistele klientidele avatud iga päev ja igal kellaajal.
 


Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed