Töötlev tööstus


Meie laialdase kogemused protsessiarenduse ja tehnohoolduse, tehnoinvesteeringute nõustamise ja allhangete alal aitavad suurendada kulutõhusust ja produktiivsust ka töötlevas tööstuses. Teame, kui oluline on parandada protsesside tõhusust ja käideldavust ning vähendada prognoosimatuid, ajamahukaid ja kulukaid tootmisseisakuid. 
 
Parandame tootmisettevõtte üldist seadmete kasutamise tõhusust (OEE) – tihedas koostöös oma klientidega täiustame protsesside kasutatavust, kiirust ja kvaliteeti. Proaktiivse hooldusega tagame seadmete ja tootmissüsteemide toimivuse, pikema elutsükli ja optimaalsed investeeringud. Meie asjatundlikud töötajad hoolitsevad plaaniliste teenuste, tehnosüsteemide paigalduse, varuosade vahetamise ja turvasüsteemide väljaarendamise eest. 

Klientide kommentaarid


“Iittala kontsern valis Caverioni, kuna nende pakutud üldlahendus oli parim. Meie tootmisrajatistes tehtud ringkäigu ajal tegi Caverioni projektijuht palju olulisi tähelepanekuid. Meie jaoks oli kõige olulisem tootmise sujuv jätkumine ja häiresüsteemi loomine ohtlike olukordade ennetamiseks. Projekt kulges ootuspäraselt, ehkki aega oli väga napilt. Kõik muudatused said tehtud ja paigaldamine ei põhjustanud mingeid ebamugavusi tehase igapäevases töös. Oleme Caverioni töö kvaliteediga väga rahul. Meie koostöö jätkub kontoriruumides muudatuste tegemisega” – Iittala kontsern, Ari-Matti Tuovinen, hooldusjuht
 

 

Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed

Eelised kliendile


• Eksperditeadmised tööstusharu kohta
• Tööohutus
• Tööstusprotsesside kulutõhusus 
• Ennetav hooldus vähendab ohtu ja kulusid 
• Tõhusad paigaldusprojektid: hoolikas planeerimine ja eeltöötlus
• Usaldusväärne partnerlus kogu elutsükli vältel 
• Kõigi valdkondade tehnilised lahendused ühelt asjatundlikult partnerilt
• Tehnohooldus ja -teenused 24/7