Metalli- ja terasetööstus


Metalli- ja terasetööstusettevõtted on üks meie suurimaid kliendigruppe. Meie põhjalikud eksperditeadmised võimaldavad meil hoolitseda kõige eest tehase projekteerimisest ja valmislahendustest kuni kinnipanemise planeerimise ja hooldusteenuste pakkumiseni. 

Meie teenused hõlmavad protsessiarendust ja tehnohooldust, tehnoinvesteeringute nõustamist ja allhankeid. Kõik meie kliendiprojektid on individuaalsed ja vajavad kliendi vajadustele kohandatud planeerimist ja lahendusi. Me saame aru klientide erinõudmistest ning sellest, kui vajalik on tootmiskeskkonnas protsesside käideldavus ja tööohutus. 
 
Tehnorajatiste paigaldamisel kasutame eeltöödeldud komponente ja optimeeritud materjalivooge,et tagada tõhus projektijuhtimine ja kavandamine ning lühem täitmisaeg ja minimeerida kohapealset paigaldustööd. Projektide hoolika planeerimisega tagame materjali ja seadmete eduka paigalduse ka väga väikestes ruumides (nt sulatuskojad). 


Klientide kommentaarid

“Koostöö Caverioniga on olnud väga meeldiv. Partneri valikul lähtusime peamiselt tehnilisest asjatundlikkusest, teenuse paindlikkusest ja koostöövalmidusest. Usume, et Caverion vastab meie seatud kriteeriumidele ka edaspidi,” ütles Asepresident Erkki Niska, Tornio Mill Services, Outokumpu.
 

Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed

Eelised kliendile

• Eksperditeadmised tööstusharu kohta
• Tööohutus
• Tööstusprotsesside kulutõhusus 
• Ennetav hooldus vähendab ohtu ja kulusid 
• Tõhusad paigaldusprojektid: hoolikas planeerimine ja eeltöötlus
• Usaldusväärne partnerlus kogu elutsükli vältel 
• Kõigi valdkondade tehnilised lahendused ühelt asjatundlikult partnerilt
• Tehnohooldus ja -teenused 24/7