Energeetikatööstus


Meil on pikaajalised koostöökogemused klientidega energia tootmise ja edastamise valdkonnas. Meie oskusteave aitab tagada protsesside ohutuse ja tulemuslikkuse ning asjatundliku hoolduse, aidates ühtlasi suurendada elektrijaama ja jaotusvõrgu tõhusust tulevikus. Pädeva kohaliku alltöövõtja abiga pakume teile asjatundlikke hooldus-, paigaldus- ja järelevalveteenuseid.Klientide kommentaarid

“Uus tegevusmudel aitab meil tegevust uuendada ja kohaneda muutuvate vajadustega. Ettevõtte tulevased investeeringud keskenduvad olemasoleva tootmissüsteemi jätkusuutlikule arendamisele. Teenuste mahu ja kvalitatiivse sisu üle läbirääkimisi pidades leidsime üksmeele Caverioniga. Valikut tehes panime suurt rõhku kogemustele ja ressurssidele, teenuste osutamisele ja jätkusuutlikkusele.” – Tuomas Timonen, Kemijoki Oy president ja tegevjuht.

“Meil on hea meel, et Caverion võitis riigihangete seaduse alusel korraldatud konkurentsitiheda rahvusvahelise hanke. Hindame Caverioni tunnustatud kogemusi varasemate projektidega elektrijaama torustike tarnimisel. Projekti õnnestumiseks on oluline, et kõrgsurvetorustiku detailplaneeringuga saab aegsasti alustada,” ütles Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotanto tegevjuht.

“Ohutus on meie tegevuse üke nurgakive ja seetõttu hindame kõrgelt Caverioni tööohutusalast tegevust. Lisaks igapäevasele põhitööle loob see leping meile lisandväärtust arendustegevuses,” ütles Kari Kuusela, Fingridi asepresident ja tegevjuht.

“See projekt on Kemijoki Oy jaoks väga oluline, kuna selle tulemusena saab Seitakorvast üks Soome suurimaid hüdroelektrijaamu. Uues turbiini töörattas on määrdeaineks õli asemel vesi, mis teeb jaama keskkonnasõbralikumaks,” ütles Tuomas Timonen, Kemijoki Oy president ja tegevjuht. "See ühisprojekt tugevdab meie strateegilist partnerlust Caverioniga. Projekt ühendab endas mõIema ettevõtte eksperditeadmised ja suurendab seega meie pädevust.”
 
Energy industry

Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed

Eelised kliendile


• Eksperditeadmised tööstusharu kohta
• Tööohutus
• Tööstusprotsesside kulutõhusus 
• Ennetav hooldus vähendab ohtu ja kulusid 
• Tõhusad paigaldusprojektid: hoolikas planeerimine ja eeltöötlus
• Suured laovarud võimaldavad kõrgsurvetorude kiiret tarnimist
• Usaldusväärne partnerlus kogu seadmestiku elutsükli jooksul 
• Kõigi valdkondade tehnilised lahendused ühelt asjatundlikult partnerilt
• Tehnohooldus ja -teenused 24/7