Tööstus

Pakume oma tööstusettevõtetest klientidele aastakümnetepikkusel kogemusel põhinevaid eksperditeadmisi, ideid ja lahendusi. Aitame tootmise efektiivsust tõsta protsessiarenduse ja tehnohooldusega. 
Pakume tehnosüsteeme ja protsessihaldust kõigile tööstusharudele. Lisaks projekteerime ja toodame tööstusseadmete komponente, näiteks torustikke, mahuteid ja boilereid. Pakume tööstusettevõtetele mitmesuguseid hooldusteenuseid üksikutest tööülesannetest tervikliku süsteemihoolduseni:
• tootmisprotsessid
• hoolduslepingud
• teenuste allhanked.
Kõigis oma projektides pöörame suurt tähelepanu tervisele, ohutusele ja keskkonnale(HSE). Meie jaoks on väga oluline töötervishoid, ohutuse tagamise ennetustöö ja valmisolek hädaolukorraks, nagu ka keskkonnamõju vähendamine ja keskkonnaalaste õigusaktide järgimine. Meie kliente teenindavad kohalikud spetsialistid.

OEE ja ODR


Meie eksperditeadmised aitavad suurendada nii üldist seadmete kasutamise tõhusust (OEE) kui ka operaatorite kaasamist kohapealsetesse hooldusprotsessidesse (ODR). Suudame kõrvaldada tegurid, mis aeglustavad protsessi ja põhjustavad tõrkeid, tuues kaasa materjali- ja ajakulu. 
Tihedas koostöös klientidega saame maksimeerida: 
• tootmisprotsessikäideldavust, 
• kiirust ja 
• kvaliteeti.  
Peale selle pakume oma klientidele tehnoinvesteeringutealast nõustamist ja tuge  kogu tehnorajatise elutsükli vältel. Muu hulgas anname nõu ka uute tootmisliinide ja seadmete uuendamise kohta. Lugege lisateavet nõustamisteenuste kohta. Parandame protsesside kasutatavust ja tootlikkust asjade interneti ja suurandmetel põhineva analüüsi abil.

Meie teenuste juhtimise süsteem suurendab tööstusettevõtete konkurentsivõimet, paindlikkust ja kulutõhusust näiteks lepinguliste töötajate, ühisettevõtete ja muude kliendi vajadustele kohandatud lahenduste abil.

Tööstusettevõtete tehnohooldus


Meie tehnohooldus hõlmab järgmisi teenuseid: 
• plaaniline ennetav hooldus, 
• tehnosüsteemide paigaldus ja 
varuosade optimeerimine 
Samuti saame teie territooriumile paigaldada turva- ja tuleohutussüsteeme, näiteks ligipääsu- ja videojärelevalvesüsteemid, suitsuandurid, tulekahjualarmid ja tulekustutussüsteemid. Anname meie paigaldatud tehnilistele toodetele kvaliteedigarantii.

Optimaalsed lahendused iga tööstusettevõtte vajadustele


Pakume oma klientidele kõiki vajalikke teenuseid erakorralistest parandustöödest kogu tootmissüsteemide elutsüklit hõlmava tervikliku protsessitäiustuse ja ennetava hoolduseni ja allhangetest integreeritud haldusteenuseni. Oleme teie vastutustundlik ja finantsiliselt stabiilne partner ulatuslike kogemuste ja pikaajaliste töösuhetega. Saate läbipaistva teenuse ühelt teenusepakkujalt ja ühtse kontaktpunkti kõikide vajaduste jaoks. Sõltumatu operaatorina saame pakkuda kõigile klientide vajadustele kõige tõhusamat lahendust.

Lugege lisateavet energiasäästu lepingute ja töökeskkonna tagamise lepingute kohta.

Lugege lisateavet tööstusharupõhiste lahenduste kohta: toiduainetööstus, mäetööstus , keemiatööstus, naftakeemiatööstus, nafta- ja gaasitööstus, energeetika, metalli- ja terasetööstus, laeva- ja avameretööstus, puidu-, tselluloosi- ja paberitööstus, töötlev tööstus, elektroonika, autotööstus, IKT, muud tööstusharud
 

Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed
 

Eelised kliendile


• Eksperditeadmised tööstusharu kohta
• Tööohutus
• Tööstusprotsesside kulutõhusus 
• Ennetav hooldus vähendab ohtu ja kulusid  
• Tõhusad paigaldusprojektid: hoolikas planeerimine ja eeltöötlus
• Jätkusuutlikud, kogu elutsüklit hõlmavad lahendused  
• Kõigi valdkondade tehnilised lahendused ühelt asjatundlikult partnerilt Tehnohooldus- ja teenused 24/7