Peatöövõtjad

Meie pikaajalises partnerluses ja koostöös peatöövõtjatega on valminud hooned ja tehnilised infrastruktuurilahendused, mis tagavad hea käideldavuse ja kasutajate rahulolu. Me mõistame teie investeerimisprojektide probleeme ja erivajadusi. Meie asjatundjad koostavad finantsiliselt, tehniliselt ja operatiivselt optimaalse lahenduse. Sõltumatu operaatorina saame pakkuda kõige tõhusamat üldlahendust vastavalt kokkulepitud eelarvele ja ajakavale.

Kvaliteetsed ehitustehnoloogialahendused peatöövõtjatele

Me projekteerime linnaruumi jaoks kulutõhusad ja jätkusuutlikud kinnisvarad ja keskkonnad, mis rahuldavad praegusi vajadusi ja mida saab paindlikult kohandada vastavalt peatöövõtjate tulevastele vajadustele. Meie asjatundjad tagavad, et elamud, äripinnad ja infrastruktuur oleks funktsionaalsed, ohutud ja turvalised. 

Aitame ehitada keskkonnasõbralikud ja mugavad 

• kortermajad,
• kontorid,
• kaubanduskeskused,
• hotellid,
• restoranid,
• ühiskondlikud hooned,
• reisiterminalid 

Meie asjatundjad tagavad ohutuse ja käideldavuse 

• tööstusrajatistele

Lisaks sellele saame projekteerida ja ehitada 

• andmekeskused ja 
• hoonete süsteemid 
tagades tootmis-, uurimisprotsesside ja digitaalsete infoteenuste katkematuse.

Võtame vastutuse kogu tehnilise lahenduse eest

Caverionile kogu tehnilise lahenduse eest vastutuse andmine tähendab täpseid eelarveid ja prognoositavaid pikaajalisi kinnisvarakulusid. Meie teenused hõlmavad kinnisvara kogu elutsüklit. Meie ehitise elutsükli haldamise kontseptsiooni finantsmudel põhineb fikseeritud hinnal kuu kohta läbi kogu elutsükli lepinguperioodi, hõlmates kogu tarbimist (vesi, elekter, küte).

Olemasoleva kinnisvara kulutõhusust arendades anname teile hoolduslepinguga säästugarantii. Energiasäästuprojektid vähendavad üldiselt energiakulu 5–20%. Investeeringutasuvus on väiksemate projektide puhul 1–5 aastat ja suuremate puhul 8–10 aastat.

Lugege lisateavet ehitise elutsükli haldamise, energiasäästu lepingute ja töökeskkonna tagamise lepingute kohta.

Lugege lisateavet meie koostöö kohta ehitusettevõtete, haldusettevõtete, konsultantide ja tehniliste teenuste pakkujatega
 

Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed
 

Eelised kliendile

  • Väiksemad projektikulud ja väiksem risk peatöövõtjatele
  • Täiustatud ja integreeritud hoonesüsteemid tagavad funktsionaalsuse, ohutuse ja turvalisuse
  • Elutsükkel kesksel kohal: kulu- ja energiatõhusus
  • Jätkusuutlikkus
  • Selgelt sõnastatud kohustustega lepingud