Haridus

Oma haridussektoris saadud laiaulatuslike kogemuste põhjal pakume haridusasutustele lahendusi, mis on optimaalsed nii finantsilisest, tehnilisest kui ka operatiivsest aspektist ning tagavad töö tõhususe ja mugavuse aastaringselt.

Tihedas koostöös avaliku sektori ekspertidega ning õpetajatega ja muude töötajatega tagame, et haridusasutuste hooned, näiteks päevakeskused, koolid ja spordirajatised, on funktsionaalsed, ohutud, turvalised ning kulutõhusad. Toetame oma kliente selliste õpikeskkondade loomisel, kus õppurid ja õpetajad saavad töötada optimaalsetes tingimustes, mis hõlmab muu hulgas näiteks hea sisekeskkonna loomist. Vananevad hooned saab ajakohastada, et täita praeguseid vajadusi ja tagada isegi paindlik kohanemine tulevaste nõuetega. 


Klientide kommentaarid

„Koolimaja jääb siia aastakümneteks ja seepärast on oluline, et hoone teatavad osad oleksid kohandatavad,” sõnas Levangeri omavalitsuse projektijuht Svein Roger.

„ClimaCeil parandab hoone kvaliteeti ja tagab õppurite jaoks hea sisekeskkonna,” sõnas Bergeni omavalitsuse projektijuht Geir Garlid.

Sibeliuse Akadeemia hoonete renoveerimine: „Oleme rõõmsad, et saame koos selle keeruka projekti elluviimise nimel töötada. See on jätkuks meie varasemale heale koostööle selliste projektidega nagu Kaari ostukeskus Helsingi Kannelmäki linnaosas ja samuti Helsingis asuva ostukeskuse Itis vana tervisekeskus,” sõnas Skanska Talonrakennus Oy piirkondlik juht Vesa Tähti.

„Selle projekti eesmärk on hoida meie kulud jätkusuutlikul tasemel. Ilma selle projektita oleksid meie energiatarbe ja hooldusega seotud kulud järgmiste aastate jooksul kiiresti kasvanud,” sõnas Kalmari omavalitsuse kinnisvarahaldur Gunilla Svensson.
 


Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed