Administratsioon

Meil on laialdased kogemused administratiivhoonete ja avaliku sektori kasutajate vajaduste valdkonnas. Meie kogemus administratiivhoonete vallas hõlmab näiteks büroohooneid, raamatukogusid, kohtuhooneid, tuletõrjejaamu ning politseijaoskondasid. Haldame kinnisvara ja selle tingimuste kogu elutsüklit. 

Meie asjatundjad tagavad, et administratiivhooned ja -taristud on funktsionaalsed, ohutud ja turvalised. Projekteerime ja hooldame hoonetesüsteeme, mis on nii finantsilisest, tehnilisest kui ka operatiivsest aspektist optimaalsed, sobivad tellija praeguste vajadustega ning on paindlikult kohandatavad ka tulevaste nõuetega. 

Kasutame kaugjälgimist ja -haldust, et kohandada hoonete tingimused mugavuse tagamiseks sobivaks hoonet kasutavate inimeste arvust olenemata. Samal viisil optimeerime energiatarvet just hoone tingimuste kohaselt. 


Klientide kommentaarid

„Valisime Caverioni Bergelandsgårdeni tehnosüsteemide paigalduse jaoks just ClimaCeili tõttu. Hoonel on madalad laed ja see muudaks muude tehniliste lahenduste kasutamise väga keeruliseks,” sõnas ettevõtte Bergeland Eiendom AS arendaja Torstein Gjesteland.

„Selle projekti eesmärk on hoida meie kulud jätkusuutlikul tasemel. Ilma selle projektita oleksid meie energiatarbe ja hooldusega seotud kulud järgmiste aastate jooksul kiiresti suurenenud,” sõnas Kalmari omavalitsuse kinnisvarahaldur Gunilla Svensson.
 


Võtke meiega ühendust

Küsige meilt pakkumist või muud informatsiooni


Kontaktandmed