01.07.2013 | 10:30

Pressiteade: Caverion alustab tegevust iseseisva tehnosüsteemide teenuseid pakkuva ettevõttena

PRESSITEADE
01.07.2013

Caverion alustab tegevust iseseisva tehnosüsteemide teenuseid pakkuva ettevõttena.

Caverion Grupp, mis moodustati YIT Grupi jagunemisel, alustab täna tegevust iseseisva aktsiaseltsina. Kinnitatud jagunemine ja selle rakendamine registreeriti Soome äriregistris 30. juunil 2013.   avalik kauplemine Caverioni aktsiatega algas täna Helsingi börsil (NASDAQ IMX Helsinki Ltd kood "CAV1V).  Caverionil on ligikaudu 38 000 aktsionäri.

Caverion kavandab, hooldab ja ehitab kasutajasõbralikke ja energiatõhusaid tehnosüsteeme. Caverion pakub tehnosüsteemide teenuseid 13-s riigis Põhja- ja Kesk-Euroopas.  Ettevõtte tugevuseks on  tehnoloogiline pädevus ja tarbijakeskne teenus  Caverion teenindab hoonete tehnosüsteeme kogu elutsükli jooksul.

Caverion kontserni müügitulu oli 2012 aastal  ligikaudu 2,8 miljardit eurot. Ettevõttel on üle 18000 töötaja Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Venemaal, Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal, Austrias, Poolas, Tšehhis ja Rumeenias. Venemaa ja Balti riikide tulu 2012 aastal oli 58 miljonit eurot.  2013-da aasta märtsi lõpuks  oli Venemaal 574  ning Baltimaades 470 töötajat.

Caverion kontserni president ja tegevjuht Juhani Pitkäkoski:

„Caverion on uus ettevõte, kuid meil on pikk ajalugu ja palju väärtuslikke kogemusi kõikides riikides, kus me tegutseme. Iseseisva ettevõttena saame keskenduda valdkondadele, kus oleme parimad: hoonete ja tehnosüsteemide kavandamine, hooldamine ja ehitamine. Nüüd on meil paremad võimalused saada juhtivaks tehnosüsteemide teenuseid pakkuvaks ettevõtteks Euroopas. See on ainulaadne võimalus arendada uut äri- ja teeninduskultuuri. Meil ei ole ainult eesmärgiks suurem turuosa, vaid me tahame ka olla kõige tõhusam ja innovatiivsem ettevõte omas ärivaldkonnas. Teeninduse ja hoolduse head väljavaated, tehnilise juhtimise ja äri kasvupotentsiaal on hea lähtekoht uuele firmale.“

 


 Caverion pakub hoonete ja tehnosüsteemide ehitus- ning hooldusteenuseid.  Meie teenuseid kasutatakse kontorites, jaekaubandusettevõtetes, elamutes, üldkasutatavates ruumides, tehastes ning teistes kohtades. Meie eesmärk on olla number üks tehnosüsteemide ettevõte Euroopas. Meie tugevuseks on  tehnoloogiline pädevus ja tarbijakeskne teenus.  Me teenindame hoonete tehnosüsteeme kogu elutsükli jooksul. Caverion Group moodustatakse YIT osalisest jagunemisest  alates juulist 2013. Meie 2012 aasta käibeks kujunes ligikaudu 2,8 miljardit eurot. Caverionis töötab üle 18000 töötaja 13 riigis Põhja- ja Kesk-Euroopas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Helsinki. www.caverion.com

 

Vastutuse piirangud (DISCLAIMER)

See teade ei ole väärtpaberite pakkumine müügiks üheski jurisdiktsioonis. 

Väärtpaberid ei registreerita vastavalt US Securities Act nr 1933 –le ja ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides registreeringu puudumisel või sellest vabastamise puhul. Ameerika Ühendriikides ei toimu väärtpaberite avalikku pakkumist. See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud teadaandeid. Need tuleviku suunatud väited sisaldavad aga ei ole limiteeritud kõikide teadannetega, välja arvatud ajaloolised faktid käesolevas teatises, sisalduvad ilma piiranguteta, need puudutavad jagunemiskava ja selle täideviimist. Oma olemuselt hõlmavad tulevikku suunatud väited teadaolevaid ja tundmatuid riske, ebakindlust ja muid tegureid, kuna need on seotud sündmustega ja sõltuvad tingimustest, mis võivad olla või mitte tekkida tulevikus. Sellised väited põhinevad erinevatel eeldustel ja võivad oluliselt erineda (ning oluliselt negatiivsemana) nende tehtud või pakutud, tulevikku suunatud avaldustest, mis sisalduvad selles teates.


Go back to list