Privaatsuspõhimõtted

Caverion Corporation kaitseb oma teenuste kasutajate privaatsust direktiivi 95/46/EÜ kohaselt, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist (st andmekaitsedirektiiv), ning selle direktiivi muudatuste, liikmesriikides sellel direktiivil põhinevate seaduste ja ka muude asjakohaste õigusaktide kohaselt.

Seda veebisaiti kasutades nõustute nende põhimõtete tingimustega. Kasutades meie veebisaiti, nõustute meie küpsiste salvestamise ja kasutamise viisiga nende põhimõtete tingimuste kohaselt. Kui te ei ole nõus siin kirjeldatud andmekäitlustavadega, ei tohiks te meie veebisaiti kasutada.

Kui teil on privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi või märkusi, võtke ühendust jaotises „Definitsioonid” esitatud aadressil.

Definitsioonid

„Caverion” või „meie” või „ettevõte”: Caverion Corporation, reg-number FI25341274, Panuntie 11, 00620 Soome. Telefon +358 10 4071. E-post Communications@caverion.com

Isikuandmed: igasugune teave, mis võib olla otseselt või kaudselt seostatav elus oleva füüsilise isikuga.

„Kasutaja(d)” või „teie” või „klient”: veebisaidi kasutaja(d).

„Veebisait”: veebisait, kuhu pääseb järgmise peamise URL-iga caverion.com ning samuti meie riigi domeenid, kampaania sihtlehed (näiteks hub.caverion.com) ja Caverioni sotsiaalmeediaplatvormid.

Küpsised

„Küpsis” on väike tekstifail, mille veebiserver paigutab teie arvutisse või mõnda teise lõppseadmesse, kui te külastate veebisaiti. Küpsiseid kasutatakse teie sirvimisvõimaluste isikupärastamiseks, aidates veebisaidil teie seadet ära tunda, kui te järgmine kord veebisaiti külastate. Iga küpsis määratakse teie lõppseadmele eraldi ja ainult küpsise paigutanud server suudab seda hiljem lugeda. Küpsised ei käita programme ja neid ei ole võimalik kasutada viiruste või muu pahavara seadmesse toimetamiseks, teie lõppseadme või andmefailide kahjustamiseks. Pelgalt küpsiste või sarnase tehnoloogia kasutamisel ei ole konkreetset kasutajat võimalik tuvastada.

Veebisaidi küpsiseid kasutatakse moel, mis ei riku teenuse kasutaja privaatsust. Küpsiseid kasutatakse näiteks mõõtmis- ja uurimiseesmärgil veebisaidi kasutamise tüübi ja mahu kindlakstegemiseks. Samuti võidakse küpsiseid kasutada ettevõtetele suunatud turundustegevuses või kasutajanimekirjadel põhinevas turundus- või järelturundustegevuses. Sellise turunduse eesmärk on jagada teavet ettevõtte temaatiliste teenuste kohta kasutajatele, kes on varem ettevõtte veebisaiti külastanud. Kogutud teavet võidakse samuti kasutada demograafia, huvide ja GDN-kuvamiste aruandluseks.

Küpsised ei võimalda juurdepääsu lõppseadme andmetalletusseadmele, näiteks kõvakettale, ega sellelt andmete kopeerimist. Kasutaja saab küpsised blokeerida, muutes oma veebibrauseri seadeid, kuid selle tagajärjel võib lehtede funktsionaalsus väheneda, mistõttu pole see soovitatav. Kasutajal on samuti võimalik igal ajal küpsised oma veebibrauserist kustutada.

Järelturundus

Kasutajatele võidakse suunata reklaame kolmanda poole teenusepakkujate, näiteks Google'i ja Facebooki süsteemide abil. Sellised teenusepakkujad paigaldavad reklaamide esitamiseks järelturunduse jälgimise küpsiseid. Järelturundamine aitab Caverionil kohandada oma turundustegevust teie eelistustega.

Veebikäitumisel põhinev reklaamimine

Küpsiseid kasutatakse teie veebikäitumise kohta andmete kogumiseks. Kolmanda poole teenuseosutajad võivad esitada meie reklaame siis, kui külastate veebis erinevaid veebisaite või rakendusi. 

Google Inc.-i huvipõhise reklaamimise põhimõtete uusim versioon: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=et&answer=143465

Kasutaja võib soovi korral hallata turundustegevust kasutajanimekirjade põhjal, mis asuvad veebilehel Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/ee. Google'i pakutava turundustegevuse reklaamiseadeid saab hallata järgmisel aadressil: http://google.com/ads/preferences  

Järelturundusest loobumine

Saidianalüütika

See veebisait kasutab saidianalüütikaks Google Analyticsit, mis on ettevõtte Google Inc. („Google”) pakutav saidianalüüsiteenus. Saidianalüütika kasutab saidiliikluse analüüsimiseks küpsiseid (tekstifaile). Selliste küpsiste loodav teave (näiteks IP-aadressid) edastatakse ja talletatakse teenuseosutaja juures (USAs on selleks Google). Seejärel kasutab teenusepakkuja seda teavet veebisaidi omanikele aruannete esitamiseks ning pakub teisi veebisaiditoimingute ja veebikasutusega seotud teenuseid.

Teenusepakkuja võib edastada andmeid kolmandatele pooltele, kui see on seadusega kohustuslik või kui kolmandad pooled töötlevad andmeid teenusepakkuja eest.

Võite küpsised brauseri seadeid muutes keelata, kuid see võib veebisaidi funktsionaalsust vähendada.

Kasutades ja sirvides seda saiti, annate saidianalüüsiteenuse pakkujale loa töödelda teie isikuandmeid nende põhimõtete ja neis kirjeldatud eesmärkide kohaselt.

Analüütikast loobumine

Otseturundus

Veebisaidil võidakse teilt küsida, kas soovite saada e-kirja ja/või posti teel teatud teavet. Kui soovite, nõustute sellega, et Caverion ja meie tütarettevõtted võivad kasutada teie isikuandmeid, et pakkuda teile teavet näiteks toodete, teenuste ja kampaaniate kohta.

Võite alati oma otseturunduse eelistusi muuta, kasutades otseturundusmeilides olevat loobumisvõimalust. Loobumise korral ei kustuta Caverion automaatselt oma andmebaasi(de)st teie isikuandmeid, kuid teie kontaktteave kustutatakse e-kirjade loendist.

Kliendisuhete teave

Isegi kui te ei ole oma eelistusi väljendanud, kuid olete Caverioni olemasolev klient, võime võtta teiega e-posti teel ühendust seoses Caverioni ja teie vahelist kliendisuhet puudutava teabega. Nii nagu otseturunduse puhul, on võimalik loobuda, kasutades selleks vastavates e-kirjades leiduvaid loobumisvõimalusi.

Isikuandmete kogumine

Üldiselt on teil võimalik veebisaiti külastada ilma isikuandmeid sisestamata. Veebisaidi teatud osades võidakse teil paluda soovitud teenuse kasutajaks registreerumisel esitada isikuandmeid.

Caverion kogub ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud tema ja kliendi vaheliseks suhteks, ega hoia andmeid kauem kui on sellel eesmärgil vaja või hoiab neid lepingu või seadusega määratud perioodi vältel.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Caverioni jaoks on isikuandmete töötlemise eesmärk järgmine.

  • Parandada meie teenuseid ja pakkuda kasutajate konkreetsete vajaduste ja huvide põhjal kohandatud teenuseid ja sisu, sh e-postiga turundusmaterjale, rakendusi, personaalseid müügikõnesid jms
  • Konkursside ja muu müügiedendustegevuse organiseerimine
  • Caverioni põhimõtete, toodete ja/või teenustega seoses toimunud muudatustest teavitamine
  • Erinevates seadmetes veebisaidi kasutamise turvalisuse tagamine
  • Veebisaidi arendamine
  • Kaebuste ja taotluste töötlemine ja käsitlemine
  • Teenuste täiustamine kliendiuuringute korraldamise ja veebisaidi kaudu saadud tagasiside alusel

Isikuandmete kaitse

Kõik teie poolt Caverionile esitatud isikuandmed salvestatakse turvalistesse serveritesse ning keskkonnale ja isikuandmetele juurdepääsuks nõutakse kasutajamandaate. Caverion ja meie teenusepakkujad võtavad alati mõistlikke meetmeid teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Caverionil on õigus, kuid mitte kohustus, hoida ja kasutada Caverioni andmebaasidesse salvestatud teavet ja muud saadud teavet, mis on seotud kliendi tegevusega veebisaidil, mõistliku ajaperioodi vältel.

Isikuandmete edastamine

Caverion ei edasta isikuandmeid teistele väljaspool Caverion Corporationit, oma partnereid, tütarettevõtteid, filiaale, tarnijaid ja alltöövõtjaid. Veebisaidi korraliku toimimise tagamiseks ja meie ülemaailmse tegevuse toetamiseks peame võib-olla jagama ja edastama teie isikuandmeid ettevõtetele väljaspool Soomet (näiteks kui meie serverid asuvad mõnes teises riigis) ja EL-i/EMP-d. Te annate selgesõnalise nõusoleku, et Caverionil on õigus vabalt jagada ja edastada teie isikuandmeid EL-is/EMP-is privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud eesmärgil ja väljaspool EL-i/EMP-i Soome andmekaitseseaduse 5. peatüki kohaselt. Neil juhtudel võtab Caverion mõistlikud meetmed, et tagada andmete töötlemine ühtse Caverioni standardi kohaselt.

Õigus keelata töötlemine

Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist otsereklaamimise, kaugmüümise, muu turunduskommunikatsiooni, turu-uuringute ja arvamusküsitluste eesmärkidel (loobumine), teavitades meid oma otsusest. Saadame teile elektrooniliste vahenditega (e-post, SMS jms) reklaamteateid vaid juhul, kui olete selliste teadete saamiseks nõusoleku andnud (nõustunud); teil on võimalus sellest alati loobuda.

Juurdepääsu ja paranduste tegemise õigus

Teil on õigus juurde pääseda meie andmefaili salvestatud isikuandmetele, esitades selleks meile vastava taotluse, mille olete isiklikult allkirjastanud või mõnel muul võrreldaval moel kinnitanud, või külastades meid isiklikult. Teil on ka õigus vaadata läbi, uuendada, eemaldada ja parandada oma isiklikku teavet või paluda meil seda teha. Teil on õigus taotleda oma isikuandmeid kord aastas tasuta. Pange tähele, et kui esitate taotluse võtta oma nõusolek isikuandmete kasutamise kohta tagasi, ei pruugi Caverionil olla võimalik edastada teile taotletud teavet.

Kolmandate poolte veebisaidid ja teenused

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele. Sellised kolmandate poolte veebisaidid võivad töödelda isikuandmeid Caverionist erinevatel tingimustel. Caverion ei vastuta meie veebisaitidelt või privaatsuspõhimõtetest hüperlingitud kolmandate poolte veebisaitide töötlemise, privaatsuspõhimõtete ja klienditeabe kasutamise tavade eest.

Meie veebisait võib lubada teil reklaamida ja jagada oma sisu sotsiaalvõrguteenustes (näiteks Facebookis, Twitteris jms). Sellised teenused kasutavad teie sisu ja seotud teavet (sh isiklik teave, kui see on olemas) asjakohaste teenusepakkujate tingimuste ja privaatsuspõhimõtete kohaselt. Meil puudub juurdepääs sellistele kolmandate poolte teenustele või kontroll nende üle ja privaatsuspõhimõtted ei laiene neile.

Privaatsuspõhimõtete uuendused

Caverion jätab endale õiguse muuta privaatsuspõhimõtteid. Caverion loodab, et te vaatate privaatsuspõhimõtted aeg-ajalt üle, sest neis võib olla tehtud muudatusi.

Kontaktandmed

Teil on võimalik võtta igal ajal Caverioniga ühendust ja kontrollida oma isikuandmeid. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust Caverioni veebisaidi kaudu.