Eetilised põhimõtted

Käitumisjuhend annab ühised tööpõhimõtted ja perspektiivi, millest lähtudes tulevasi otsuseid langetada. See selgitab meie väärtuste tähendust praktikas ja määrab kindlaks meie tavad.

Käitumisjuhend kehtib kõikides üksustes ja me eeldame, et kõik meie töötajad järgivad seda alati. Ühiseid reegleid järgides panustab igaüks meie ettevõtte edusse ja järjepidevusse.

Põhipunktid

Käitumisjuhend on saadaval PDF failina: (Code of Conduct)
Käitumisjuhend >> Loe siit

Suhted ühiskonnaga

 • Caverion järgib igas riigis kohalikke õigusakte ja eeskirju.
 • Me ei osale üheski korruptsiooni, väljapressimise või altkäemaksu ilmingus.
 • Me ei tee rahalisi annetusi parteidele, rühmitustele ega poliitikutele.

Keskkond

 • Keskkonnasõbralik äritegevus on meie ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega.
 • Energiatõhusus kuulub meie põhipädevuse hulkaja see on hõlmatud kõigisse meie teenustesse.
 • Püüame minimeerida oma tegevuses energia- ja veetarbimist ning jäätmete tekitamist, samuti kasvuhoonegaaside heidet.


Töötajad

 • Riikides, kus me tegutseme, järgime kohalikke tööõigusakte ja -eeskirju.
 • Igal töötajal on õigus turvalisele töökeskkonnale.
 • Austame rahvusvaheliselt väljakuulutatud inimõigusi.

Kliendid

 • Turustame oma tooteid ja teenuseid alati ausalt ja täpselt.
 • Oma toodete ja teenuste puhul võtame alati arvesse kliendi ohutust.
 • Meie toodete ja teenuste kvaliteeti võib alati usaldada.


Tarnijad, alltöövõtjad ja äripartnerid

 • Tarnijaid, alltöövõtjaid ja äripartnereid koheldakse võrdselt ja ausalt kooskõlas seaduste ja määrustega.
 • Me ei lepi suhtes tarnijate, alltöövõtjate ja muude äripartneritega ühegi altkäemaksu või muu ebaseadusliku makse vormiga.

Konkurendid

 • Toetame avatud ja ausat konkurentsi turgudel.
 • Järgime oma tegevustes kehtivaid konkurentsialaseid õigusakte.
 • Me ei räägi konkurentidega hindadest ega hinnakujundusest, võistupakkumistel osalemisest, kuludest ja kulustruktuuridest, strateegilistest otsustest ja muust teabest, mis ei ole avalik.