Tee innovatsioonini

Lisaks uurimis- ja arenduskeskusele mahutab Caverioni keskus Uuenduste Ruum ka inspireerivat väljapanekusaali Tee innovatsioonini. Siin pakume klientidele põnevat kogemust ning võimalust meie tooteid ja teenuseid praktikas proovida.

Väljapanekusaalis Tee Innovatsioonini esitletakse Caverioni lahendusi, mis on loodud reageerimiseks tähtsatest globaalsetest suundumustest tingitud vajadustele nagu leviv digitaliseerimine, tehnika kasvav roll, energiatõhususe suurendamine ja jätkuv linnastumine.

Nendel tähtsatel suundumustel on suur mõju nii meie tulevasele elu- ja töökeskkonnale, kasutajate heaolule ja tööviljakusele, hoonete sisekliimale, integreeritud lahenduste ja nutikate protsesside loomisele, energiatõhususe optimeerimisele kui ka linnataristute ohutusele ja töökindlusele.

Lisaks demonstreerime uuenduslike võrdlusjuhtumite ja videote abil, kuidas meie kliendid on lahendanud meiega koos oma konkreetsed ülesanded.

Tutvuge Caverioni elutsüklilahendustega kaubanduslike, tööstus- ja eluhoonete ning protsesside jaoks, lugedes läbi keskuse Uuenduste Ruumi brošüür või ühinege meiega videoringkäigul väljapanekusaalis Tee Innovatsioonini!