Uuenduste ruum

Caverioni uurimis- ja arenduskeskus asub Saksamaal Aachenis. See keskus on Caverioni loominguline keskus: 1000 m² põrandapinnal töötame välja tuleviku ehitusteenuseid, muutes need usaldusväärseks, ohutuks, mugavaks, tõhusaks ja jätkusuutlikeks.

Caverioni eripädevuseks on nõudliku kinnisvara (nt gaasikindlad bioohutuse laborid ja puhtad ruumid, tundliku akustikaga teatrid ja telestuudiod ning mugava kliimaseadmega auditooriumid, näituse- ja koosolekusaalid) elutsüklilahenduste pakkumine.

Tagame ka hea sisekliima, töötades välja ventilatsiooni, hooneautomaatika, süsteemiintegratsiooni ja automatiseeritud jäätmekogumise valdkonna tooteid ja lahendusi.

Uurimis- ja arenduskeskus

  • Oleme spetsialiseerunud ventilatsiooni, jahutuse ja kütmisega seotud kõrgtehnoloogiliste toodete uurimisele ja arendamisele.

  • Käitame katsejaamu, milles imiteeritakse ventilatsiooni-, jahutus-, kütte- ja akustikakontseptsioone nõudlikele tegevuskohtadele ja hoonesüsteemidele vastavates tegelikes kasutustingimustes.

  • Kontrollime täismõõtkavas toimuvatel laborikatsetel ventilatsiooni- ja kliimaseadmete komponentide ning süsteemide funktsioone, et tagada vastavus rangetele mugavus-, õhuvoolu- ja müraheitenõuetele.

  • Kasutame arvutisimulatsioone (CFD – Computational Fluid Dynamics ehk arvutuslik hüdrodünaamika), et arvutada arvutimudeli abil õhu liikumist ruumis juhul, kui täismõõtkavas laborikatsed pole võimalikud (nt lennuväljad, spordiareenid, auditooriumid või teatrid).

Katsejaamad

  • 200 m³ kajakamber akustilisteks mõõtmisteks

  • Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete mõõtmisruum, millel on fassaad, kus saab imiteerida suviseid ja talviseid ilmaolusid

  • Sisekliima testimise katseruum, kus saab määrata konkreetsetele vajadustele vastavaid mugavusparameetreid

  • 12 m kõrge kliimasaal ürituskohtade kliimaseadmete testimiseks (õhu vooluhulk kuni 20 000 m³/h ja jahutusvõimsus kuni 250 kW)

Uurimis- ja arenduskeskus on keskendunud otstarbekohaste lahenduste loomisele, mis tagavad inimeste ning nende töö- ja elukeskkonna ohutuse, tervislikkuse ja mugavuse.