Andmefaili kirjeldus

Isikuandmete kaitse seadus (523/1999), paragrahvid 10 ja 24.

Koostamise kuupäev: 29. detsember 2016

Andmekontroller

Caverion Corporation
Panuntie 11, 00620 Helsingi
Tel +358 10 4071
Registrikood FI25341274

Andmekirjeldusfaili eest vastutav kontaktisik

Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications
Tel. +358 10 4071 (switchboard)

Eero Kaldam
IT Spetsialist
Caverion Eesti AS
Tel. +3726664370

Registri nimi

Caverion Corporationi kliendiregister.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Registri eesmärk on järgmine:

 • säilitada ja hallata kliendi- ning muid ärisuhteid andmekontrolleri ja andmesubjekti vahel;
 • töödelda andmekontrollerile edastatud tagasisidet;
 • arendada ja hallata Caverioni teenuseid ja tooteid;
 • hallata ettevõtte Caverion Corporation, selle sidus- ja tütarettevõtete ning alltöövõtjate ettevõttesiseseid ja -väliseid kohustusi seoses otseturunduse, andmekaevanduse ja kliendiandmete profiilimisega.

Registri sisu

Registris võidakse talletada järgmisi andmeid:

 • andmesubjekti edastatud teave, nt nimi, meiliaadress, telefoninumber jne;
 • andmesubjekti küpsiseandmed seoses Caverioni veebisaitide kasutamisega;
 • Caverioni veebisaitide kasutamisega seotud logiandmeid, mis tuvastavad kasutaja asukoha, kellaja ja kasutajaeelistused;
 • klientide finantsandmed, mis on seotud teenuste ja toodete ostmisega;
 • kliendipäringud ja –tagasiside;
 • kliendi ID.

Tavalised teabeallikad

 • Andmesubjekti edastatud teave.
 • Kasutaja kõvakettalt pärit küpsiseteave, mille on saanud Caverion Corporation, selle partnerid, sidus- ja tütarettevõtted ning alltöövõtjad.

Tavalised andmeedastused või andmeedastused väljaspool EL-i või EEA-d

Teave avalikustatakse ja edastatakse eespool nimetatud eesmärkidel ettevõtte Caverion Corporation, selle sidus- ja tütarettevõtete ning alltöövõtjate üksustesse, millest mõni asub väljaspool EL-i ja EEA-d. Te annate selgesõnalise nõusoleku, et Caverionil on õigus vabalt jagada ja edastada teie isikuandmeid EL-i/EEA piires ja väljaspool EL-i/EEA piire vastavalt Soome andmekaitseseaduse 5. peatükile. Neil juhtudel rakendab Caverion mõistlikke meetmeid, et tagada andmete töötlemine vastavalt Caverioni tavalisele standardile.

Registri turvalisus

Andmefaili kaitstakse paroolidega ning vastavalt ettevõtte Caverion Corporation, selle partnerite ning sidus- ja tütarettevõtete teabesüsteemidega seotud üldistele andmekaitsepõhimõtetele. Isikuandmetele pääsevad juurde ainult ettevõtte Caverion Corporation, selle partnerite, sidus- ja tütarettevõtete ning alltöövõtjate volitatud töötajad.