Caverion Grupp

Caverion − paremate ehitiste nimel

Caverion asutati hooldussüsteemide ja ehitusteenuste ettevõtete korporatsiooni YIT Group jagunemisel 2013. aasta juulis. Meie 2016. aasta käive oli ligikaudu 2,4 miljardit eurot. Caverionil on Põhja- ja Kesk-Euroopa 12 riigis ligikaudu 16500 töötajat.

Caverion pakub hoonete tehnosüsteemide ehitus- ning hooldusteenuseid. Me kavandame, ehitame ja hooldame kinnisvara ning tööstushoonete tehnosüsteeme, mis on kasutajale mugavad ja energiatõhusad

Meie pädevus on usaldusväärne. Meie teenuseid kasutatakse kontorites, kauplustes, majapidamistes, haiglates, lennujaamades, liiklustunnelites, tööstushoonetes ja mujal. Me hoolitseme selle eest, et hooned on mugavad, ohutud ja energiatõhusad, ning samal ajal tagame nende väärtuse.

Turunõudlus meie töö järele kasvab. Hooned ja tööstuslikud protsessid sisaldavad üha enam täiustatud tehnoloogiat, mis nõuab erilisi oskusi. Samal ajal muutuvad energiatõhususe nõuded rangemaks. Energiatõhusus kuulub meie põhipädevuste hulka ja see on hõlmatud kõigisse meie teenustesse.

Me teenindame hoonete tehnosüsteeme kogu elutsükli jooksul. Oleme suutlikud teostama hoonete kõikide tehnosüsteemide kavandamist, tööshoidmist ning hooldamist. Meie teenused katavad tehnosüsteemide kõiki valdkondi ning meil on tehnosüsteemidest laialdased teadmised. Me näeme suurt plaani ja suudame klientidele pakkuda selgeid teenuseid, mis tagavad neile lisaväärtuse.

Peale selle on meie tugevad küljed tehnoloogiline pädevus ja tarbijakeskne teenus. Ettevõttesisese uurimis- ja arendustegevuse kaudu suudame luua uuenduslikke lahendusi, mis vähendavad klientide kulusid. Tänu ulatuslikule teenindusvõrgule oleme klientidele alati lähedal. Sellest hoolimata peame oma tugevaid külgi edasi arendama. Selleks on vaja teha pidevaid ümberkorraldusi, olla paindlik ning minna kaasa klientide vajadustega.

Lõpptulemusena pakub Caverioni iga töötaja suurepärast teenust, näidates üles professionaalset vilumust ja tahet lahendada klientide probleemid viivitamata. Kõik meie tegemised põhinevad ühistel väärtustel: koostöö, vastutustunne, suurepärane sooritus ja tahe olla teerajaja, kes on alati üks samm eespool.

Caverion on uus ettevõte, kuid meil on pikk ajalugu ja palju väärtuslikke kogemusi kõikides riikides, kus me tegutseme. Me ehitame üles tugevat kultuuri ning loome oma klientidele ainulaadseid tooteid ja teenuseid ning oleme selles valdkonnas esirinnas.

Meie uus kuvand viitab sellele, et me suudame võtta vastutuse hoonete ja kinnisvara tehnosüsteemide toimimise eest kogu elutsükli jooksul. See on märk meie suutlikkusest pidevalt ajaga sammu pidada ning kavandada uusi ja täiustatud lahendusi.

Praegu on Caverionil hea võimalus arenemiseks

 • Iseseisva ettevõttena saame keskenduda valdkondadele, kus oleme parimad: hoonete tehnosüsteemide kavandamine, ehitamine ja hooldamine.
 • Uued teenused tõstavad meid eduahelas kõrgemale kohale. Tehnosüsteemide täieliku valmistamisega, pikaajaliste töölepingutega ja pädevusega energiatõhususe valdkonnas saame klientidele pakkuda üha suurenevat lisaväärtust.
 • Uuel ettevõttel on uus ja tugevam ettevõttekultuur.

Me pakume kõikehõlmavaid teenuseid

 • Me teenindame hoonete tehnosüsteeme kogu elutsükli jooksul..
 • Me suudame teostada hoonete tehnosüsteemide kavandamist, ehitamist ning hooldamist.
 • Me pakume oma laialdasi teadmisi selgete teenustena, mis tagavad klientidele lisaväärtuse.
 • Me loome hoonete sees paremad tingimused ja pakume hoonete omanikele suuremat väärtust.

Meil on tehnoloogiline pädevus ja tarbijakeskne teenus

 • Ettevõttesisese uurimis- ja arendustegevuse kaudu suudame luua uuenduslikke lahendusi, mis vähendavad klientide kulusid. Meil on erilised oskused tolmu- ja bakterivabade ruumide tehnoloogia ja muu nõudliku kinnisvara vallas, hoonete automatiseerimises ja kaugjuhtimises ning ka tööstuslike kõrgsurvetorude valdkonnas. Meie ulatuslikud teenused ja toimingud 12 riigis annavad konkurentsieelise turgudel, kus enamik teisi teenusepakkujaid keskendub ainult paarile lahendusele korraga.
 • Meie ettevõtte suurus võimaldab ulatuslikku teenindusvõrku klientide läheduses.
 • Energiatõhusus on reeglina kaasatud kõikidesse meie teenustesse ja lahendustesse. Klientide jaoks, kelle keskkonnanõuded muutuvad järjest rangemaks ja energiakulud järjest suuremaks, on tegemist tõeliselt heade valikuvõimalustega.

Caverionil on kasvamiseks palju võimalusi

 • Üha rohkemate tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtt hoonetes ja tehnosüsteemide hooldamise vajadus suurendavad nõudlust Caverioni teenuste järele.
 • Caverionil on tugev turupositsioon kõikides peamistes riikides, kus ettevõte tegutseb. Killustunud turud pakuvad mitmekülgseid kasvuvõimalusi.
 • Pikaajalised suhted klientidega, suur püsiklientuur ja hoolduse märkimisväärne osa äritegevuses muudavad ettevõtte majandustsüklites vähem sõltuvaks.